Bevisst elektrogrossist
Vi ønsker ikke bare å være med på det grønne skiftet og elektrifiseringen av Norge. Vi skal bidra til å drive utviklingen!
 • Våre ambisjoner
 • Slik tenker vi
 • Slik handler vi
AVFALL OG RESIRKULERING
 • Vi har redusert avfallsmengden vår med 25%.
 • Vi øker den resirkulerbare andelen av plast og emballasje, som vi og våre leverandører bruker, med 25% hvert år.
AMBISJONER
Avfall og resirkulering
Oversikt over våre ambisjoner mot 2025
 • Vi har redusert avfallsmengden vår med 25%.
 • Vi øker den resirkulerbare andelen av plast og emballasje, som vi og våre leverandører bruker, med 25% hvert år.
* Status oppdateres hvert halvår.
TRANSPORT
 • Miljøpåvirkningen fra vår transport reduseres årlig med 25%.
 • Våre ­medarbeidere flyr 25% mindre.
AMBISJONER
Transport
Oversikt over våre ambisjoner mot 2025
 • Miljøpåvirkningen fra vår transport reduseres årlig med 25%
 • Våre ­medarbeidere flyr 25% mindre.
* Status oppdateres hvert halvår.
ENERGIFORBRUK OG AVTRYKK
 • Vårt energiforbruk og vårt avtrykk er samlet redusert med 25%.
 • Alle BA Servicesentre er helt eller delvis forsynt med lokalprodusert, fornybar energi.
 • Våre største leverandører og samarbeidspartnere har redusert sitt avtrykk med 25%.
AMBISJONER
Energiforbruk og avtrykk
Oversikt over våre ambisjoner mot 2025
 • Vårt energiforbruk og vårt avtrykk er samlet redusert med 25%.
 • Alle BA Servicesentre er helt eller delvis forsynt med lokalprodusert, fornybar energi.
 • Våre største leverandører og samarbeidspartnere har redusert sitt avtrykk med 25%.
* Status oppdateres hvert halvår.
SAMARBEID OG INNKJØP
 • Alle våre leverandører og samarbeidspartnere har forpliktet seg til å følge våre etiske retningslinjer.
AMBISJONER
Samarbeid og innkjøp
Oversikt over våre ambisjoner mot 2025
 • Alle våre leverandører og samarbeidspartnere har forpliktet seg til å følge våre etiske retningslinjer.
* Status oppdateres hvert halvår.
INNOVASJON
 • Våre eiere ønsker å investere i innovasjon og utvikling, og øker innovasjonsbudsjettet med 25% årlig.
 • Alle våre innovasjonsprosjekter bidrar til våre bevisste mål.
 • Andelen prosjekter innen grønn energi og energieffektivisering er økt med 25%.
AMBISJONER
Innovasjon
Oversikt over våre ambisjoner mot 2025
 • Våre eiere ønsker å investere i innovasjon og utvikling, og øker innovasjonsbudsjettet med 25% årlig.
 • Alle våre innovasjonsprosjekter bidrar til våre bevisste mål.
 • Andelen prosjekter innen grønn energi og energieffektivisering er økt med 25%.
* Status oppdateres hvert halvår.
LOKALSAMFUNN
 • Støtten vi gir tilbake til lokalsamfunnene vi er til stede i er doblet.
 • Alle BA Servicesentre, hovedkontor og ­sentrallager er sertifisert som Miljøfyrtårn.
AMBISJONER
Lokalsamfunn
Oversikt over våre ambisjoner mot 2025
 • Støtten vi gir tilbake til lokalsamfunnene vi er til stede i er doblet.
 • Alle BA Servicesentre, hovedkontor og ­sentrallager er sertifisert som Miljøfyrtårn.
* Status oppdateres hvert halvår.
MEDARBEIDERE OG KOMPETANSE
 • Vi er blant topp ti i Norge på trivsel blant ansatte målt på felleskap, stolthet, rettferdighet, respekt og troverdighet.
 • Vi investerer i våre medarbeidere gjennom kompetansemodell, læringsløp og kontinuerlig utvikling.
 • Vi ønsker mangfold i BA, og hjelper 25% flere inn i arbeidslivet hos oss.
AMBISJONER
Medarbeidere og kompetanse
Oversikt over våre ambisjoner mot 2025
 • Vi er blant topp ti i Norge på trivsel blant ansatte målt på felleskap, stolthet, rettferdighet, respekt og troverdighet.
 • Vi investerer i våre medarbeidere gjennom kompetansemodell, læringsløp og kontinuerlig utvikling.
 • Vi ønsker mangfold i BA, og hjelper 25% flere inn i arbeidslivet hos oss.
* Status oppdateres hvert halvår.
Berggård Amundsen er et norsk familieeid selskap, med lokal tilstedeværelse. Helt siden Sverre Berggård Amundsen solgte kabler fra det tyske skipet Tirpitz i 1946, har vi hatt en bærekraftig forretningsstrategi basert på sirkulærøkonomi. Den måten å tenke på gjelder fortsatt!
For å sikre verdiskapning for kommende generasjoner, har vi alltid reinvestert overskuddet i selskapet – slik at vi har kunnet rekruttere fagfolk, videreutvikle kompetansen til våre kunnskapsrike medarbeidere, og drive innovasjon av produkter og tjenester.
Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og alle medarbeidere i selskapet er derfor medlem av den utvidede BA-familien. Ved å bevisst bygge en kultur som tar vare på menneskene, sikrer vi også en videreutvikling av selskapet.
Vi skal være en sentral aktør for Norges elektrifisering, gjennom produksjon, transformasjon, distribusjon og forbruk av elektrisk kraft. Frem mot 2030 ligger denne ambisjonen til grunn for alt vi gjør.
Slik handler vi

Vi har valgt ut fire av FNs bærekraftsmål som det er naturlig for vårt selskap å jobbe aktivt med.

 • Mål 7: Ren energi til alle
 • Mål 8: Anstendig arbeid og økt vekst
 • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Mål 13: Stoppe klimaendringene

Valget falt på disse fordi vi har ekstra stor mulighet til å påvirke og å bidra til en positiv endring, direkte og gjennom våre kunder og partnere.

Med utgangspunkt i disse bærekraftsmålene har vi definert konkrete, bevisste ambisjoner knyttet til syv områder som er viktig deler av vår kjernevirksomhet:

 • Transport
 • Avfall og resirkulering
 • Samarbeid og innkjøp
 • Energiforbruk og avtrykk
 • Innovasjon
 • Lokalsamfunn
 • Medarbeidere og samfunn

Vi følger veien mot våre bevisste ambisjoner tett, og kommuniserer åpent om ferden.

Ledergruppen er ansvarlig for gjennomføringen, men for å lykkes må alle bidra – medarbeidere så vel som kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Det har vi god tradisjon for i Berggård Amundsen.

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Hvor vi er nå
HVOR VI ER NÅ
Ren energi til alle

OSS SELV

 • Solanlegget på taket av hovedkontor og sentrallager gjør oss selvforsynt med energi. Integrerte fasadepaneler forsyner 40 elbilladere for ansatte og gjester.
 • Vi bygger kontinuerlig kompetanse på grønn energi gjennom bevisst rekruttering.

KUNDENE VÅRE

 • Vi bidrar med kunnskap om de beste fornybare energiløsningene for kundene våre.
 • Gjennom blant annet Soleliten gjør vi solenergi tilgjengelig for flere.

LEVERANDØRER / SAMARBEIDSPARTNERE

 • Alle som samhandler med oss må forplikte seg til å følge etiske retningslinjer, og å velge energieffektive løsninger.


Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Les mer på FNs nettsider
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Hvor vi er nå
HVOR VI ER NÅ
Anstendig arbeid og økonomisk vekst

OSS SELV

 • Vi jobber kontinuerlig for høy trivsel og at jobben skal være et godt sted og være, og sertifiseres årlig som «Great Place to Work». Vi er omfattet av en tariffavtale (Virke, HK og Fellesforbundet) og jobber med de mulighetene det gir oss. I Blå Måned gir vi tilbake til lokalsamfunnet.

KUNDENE VÅRE

 • Vi oppfordrer våre kunder til å ha et bevisst forhold til rekruttering og særlig til å øke antall lærlingplasser.
 • Norgeseliten anbefaler medlemmene å bruke Boligmappa, blant annet for å redusere omfanget av svart arbeid. NE bidrar med verktøy som sikrer at medlemmene har en sunn utvikling.

LEVERANDØRER / SAMARBEIDSPARTNERE

 • Alle som samhandler med oss må forplikte seg til å følge etiske. Retningslinjer som blant annet omfatter grunnleggende arbeidstagerrettigheter.


Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Les mer på FNs nettsider
Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Hvor vi er nå
HVOR VI ER NÅ
Ansvarlig forbruk og produksjon

OSS SELV

 • Vi samarbeider tett med RENAS og Grønt Punkt for god avfallshåndtering.
 • Vi benytter nedbrytbare poser fra Biobag© på alle BA Servicesentre, og bruker ikke engangsprodukter internt.

KUNDENE VÅRE

 • Vi har lett tilgjengelige returpunkter for ulike typer avfall på alle våre BA Servicesentre, og oppfordrer kundene våre til å bruke dem.

LEVERANDØRER / SAMARBEIDSPARTNERE

 • Vi er medlem i Virke og dermed Etisk Handel Norge. Vi stiller krav til produktleverandører og andre leverandører for å sikre lang levetid på våre leverandører og samarbeidspartneres produkter.


Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Les mer på FNs nettsider
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Hvor vi er nå
HVOR VI ER NÅ
Stoppe klimaendringene

OSS SELV

 • Hovedkontor, sentrallager, og syv av våre BA Servicesentre er Miljøfyrtårn-sertifisert. AutoStore-løsningen på hovedlageret sikrer best mulig pakking. Solcelleanlegget på taket gjør oss selvforsynt med strøm. Reisevirksomheten er betydelig redusert i 2020/2021.

KUNDENE VÅRE

 • Vi er i gang med et prosjekt for at Norgeselitens medlemmer Miljøfyrtårn-sertifiserer seg. Norgeseliten har medlemsavtale for elbiler som firmabil. Småordretillegg reduserer antall forsendelser og lar oss sampakke mer. Ladestasjoner for kundene på de fleste BA Servicesentre.

LEVERANDØRER / SAMARBEIDSPARTNERE

 • Vi stiller krav til alle transportpartnere om å bruke elbiler så langt det lar seg gjøre, og til alle leverandører om minst mulig bruk av embalasje.


Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Les mer på FNs nettsider