Elbillading i borettslag og sameie

Berggård Amundsen er leverandør av de prisvinnende elbilladerne fra DEFA og tilbyr trygge og smarte ladeløsninger for bolig, anlegg for borettslag/sameier og næring.


Raskest mulig lading og rettferdig strømfordeling

Med fulldynamisk lastbalansering kan all kapasitet i elanlegget benyttes og gi alle beboere raskest mulig lading. Alle ladende biler får lik tilgang på den til enhver tid tilgjengelige strømmen. Det er også mulig å sette opp prioriterte plasser for elbillading.


Maksimal utnyttelse av strømmen

Ved å utnytte all den tilgjengelige kapasiteten i elanlegget, slipper man dyre ekstrainvesteringer i økt strømtilgang til bygget. Samtidig beholdes tilgangen til all strømkapasitet i bygget når den trengs til andre behov.


Et anlegg som alltid virker

Mange løsninger for lading av elbil i borettslag og sameie er avhengige av skytjenester og trådløs kommunikasjon som gjør dem sårbare for brudd og forstyrrelser. I DEFAS ladeanlegg benyttes Edge Computing til å styre all ladefunksjonalitet lokalt i anlegget. Det sikrer at beboerne alltid får ladet som planlagt, også når internettilkobling eller trådløst signal faller ut!


Oversikt over forbruk per ladeuttak

Ladeanlegg fra DEFA gir enkel oversikt over månedlig forbruk per ladeuttak slik at borettslaget/sameiet kan fordele kostnadene på brukerne av anlegget.


Borettslag eller sameie som ønsker befaring?

Ta kontakt med vår landsdekkende elektrikerkjede Norgeseliten.


Installatør?

Ta kontakt med ditt lokale servicesenter for informasjon og tilbud.