Blå måned

Berggård Amundsen er en familiebedrift med sterke røtter til lokalmiljøet. Gjennom våre lokale BA Servicesentre ønsker vi å gi noe tilbake til lokalsamfunnet og bidra aktivt til å støtte noen i lokalsamfunnet som trenger det. Fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør skal vi bidra med kompetanse og engasjement.


Juni blir blå måned
Vi har gjennom tidligere Blå uke fått være med å bidra til å kunne gi tilbake til lokalsamfunnene vi er tilstede i. Vi har hjulpet mange på ulike måter, og i juni 2020 utvider vi blå uke til blå måned.

I Blå uke 2019 støttet vi alt fra opplevelser for vanskeligstilte barn til opprusting av kulturminner. Noen BA Servicesentre oppdaterte elektrisk materiell i samarbeid med våre kunder. Vi synes det er ekstra flott når flere bidrar til en gave som virkelig gjør en forskjell.

Vi gleder oss til å gjøre en innsats med Blå måned, slik at vi kan gi størst mulig bidrag til alle formålene. Kom innom ditt lokale servicesenter eller nettbutikken i juni, så er du med å bidra du også!


Formålene vi støtter i 2020:

BA Servicesenter Sortland
Sortland frivilligsentral
Vi støtter frivilligsentralen i deres arbeid med å tilrettelegge for møter mellom mennesker.

BA Servicesenter Hamar
Hamar og Hedemarkens turistforening
Vi bidrar med materiell til vedlikehold av turistforeningens hytter

BA Servicesenter Larvik
Larvik og omegns turistforening
Vi bidrar med støtte og materiell i turistforeningens arbeid med å oppgradere en av turistforeningens hytter, i samarbeid med Faugstad Elektro AS

BA Servicesenter Harstad
Redningsselskapet sjøredningskorps avd Harstad
Vi bidrar med støtte til sjøredningskorpsets arbeid i opplæring av frivillige for å kunne redde liv og berge verdier.

BA Servicesenter Stavanger
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland
Vi støtter dyrebeskyttelsens arbeid i Stavanger-regionen.

BA Servicesenter Fredrikstad
Beredskapsbåten i Østfold (BIØ)
Vi støtter foreningens arbeid i å gi etterlatte ved drukningsulykker støtte og hjelp.

BA Servicesenter Asker
Stiftelsen Konnerudverket
Vi bidrar med støtte og materiell i stiftelsens arbeid med å bevare konnerudgruvene i samarbeid med Elektriker`n Asker.

BA Servicesenter Lillehammer
DNT Lillehammer
Vi bidrar med materiell til vedlikehold av turistforeningens hytter.

BA Servicesenter Narvik
Frelsesarmeen Narvik
Vi støtter Frelsesarmeen Narvik som deler ut klær og mat til vanskeligstilte.

BA Servicesenter Telemark
Røde Kors
Vi støtter det lokale Røde Kors med materiell til å oppgradere lokalet som de bruker som møteplass for ungdommen i lokalmiljøet.

BA Servicesenter Molde
Bolsøya idrettslag
Vi støtter idrettslaget sitt arbeid med å oppgradere lysløype til helårs tursti.

BA Servicesenter Ålesund
Aksla Vel
Vi støtter organisasjonens vedlikeholdsarbeid i friluftsområdet på byfjellet Aksla.

BA Servicesenter Bergen
Kirkens bymisjon Bergen
Vi støtter Kirkens Bymisjon Bergen og deres møtested der det tilbys god og rimelig mat til alle byens mennesker.

BA Servicesenter Oslo
Plastpiratene
Vi støtter Plastpiratenes drift som hjelper mennesker og hav på rett kjøl

BA Servicesenter Buskerud
Rett fram opplevelser
Vi støtter Rett fram opplevelser, en organisasjon som gir opplevelser og minner for livet til vanskeligstilte barn.

BA Servicesenter Trondheim
Omsorgskafèen
Vi støtter omsorgskafeen som gir et tilbud om gratis middag i varme lokaler til rusmisbrukere, fattige og hjemløse i Trondheim.

BA Servicesenter Follo
Leger uten grenser
Vi støtter Leger uten grenser sitt humanitære arbeid

BA Servicesenter Mosjøen
Stiftelsen Termik
Vi støtter arbeidet stiftelsen gjør ved å tilby hjelp og støtte til alvorlig/kronisk syke og deres pårørende enten hjemme eller på institusjon/sykehus.

BA Servicesenter Moss
Frivillighetssentralen i Moss
Vi støtter frivilligsentralen i deres arbeid med å tilrettelegge for møter mellom mennesker.

BA Servicesenter Finnsnes
Lenvik frivilligsentral
Vi støtter frivilligsentralen i deres arbeid med å tilrettelegge for møter mellom mennesker.

BA Servicesenter Tønsberg
Vestfold Røde Kors
Vi bidrar med å støtte det lokale Røde Kors sitt arbeid i området.

BA Servicesenter Romerike
Hjelpende hender
Vi bidrar med organisasjonens arbeid med å gi mat og klær til vanskeligstilte på Romerike

BA Servicesenter Tromsø
Barnekreftavdelingen Tromsø Universitetssykehus
Vi støtter barnekreftavdelingen på Tromsø Universitetssykehus.

Sørlandets Elektro Engros
Lista MSK speidere
Vi støtter speidernes på Lista med materiell til oppgradering av aktivitets/leir område.