Lading av elbil i borettslag

Ikke nok strøm til alle?
I borettslag og sameier er det ofte begrenset med strøm til overs for lading av bil. Ved lading gjennom stikkontakter eller individuelle løsninger satt opp av enkeltbeboere, fører dette gjerne til at noen ikke får strøm når de ønsker det.

CLU er vår løsning på dette problemet.