Konsepter

BA konsepter gjør det enklere for deg å lykkes

For å kunne utnytte mulighetene er det i mange av de voksende markedene nødvendig å jobbe systematisk og ha den riktige kompetansen. Det kan BAs konsepter hjelpe deg med. De inneholder hjelpemidler og verktøy for både installatør og montør, hele veien fra innsalg til levering, for definerte produktområder. Slik ønsker vi å bidra til enklere og mer rasjonelle arbeidsprosesser for våre profesjonelle kunder, og bedre leveranser til sluttbruker.

Produktkonseptene er en videreutvikling av det servicekonseptet som er etablert med BA Servicesentre.

For våre kunder betyr produktkonseptene

  • Økt kunnskap og kompetanseoverføring
  • Enklere planlegging
  • Enklere logistikk
  • Mindre administrasjon
  • Enkel tilgang til dokumentasjon
  • Teknisk support