BA ELBIL

Stadig flere eneboliger, borettslag og sameier ønsker å installere ladestasjoner ettersom flere beboere skaffer seg elbil. Felles- og energikostnader skal ofte fordeles på hver enkelt elbilist. I tillegg kompletterer ladeinfrastruktur på arbeidsplassen ladebehovet. Det handler om å finne smarte løsninger som utnytter og optimaliserer tilgjengelig effekt som er tilpasset fremtidens elbilpark.

BA leverer ladere til både en enkelt garasje så vel som til store anlegg med kommunikasjon, administrasjon og betalingsløsninger.

Hvilke produkter passer til hvilke elbiler? Sjekk laderguiden

Les mer på salto.no