BA ENØK – SOLENERGI

Solen – fornybar energi – grønt skifte – omstilling

Solen er den største og reneste energikilden vi har – og den er tilgjengelig for alle.

Berggård Amundsen er en driver i markedet på solenergi. Vi kurser våre ansatte og våre kunder på produkter og løsninger innen solenergi.

Kontakt oss så hjelper vi deg videre!