Avdeling Energi

Den 1. desember 2018 ble avdelingene Energi Engros og Transmisjon og distribusjon slått sammen til Avdeling Energi. Nedenfor finner du kontaktinformasjon og oversikt over kontaktpersonene i den nye avdelingen.


DRAMMEN

Besøksadresse
Syretårnet 27, Drammen

Postadresse
Syretårnet 27
3048 Drammen

Telefon
23 03 63 00

TRONDHEIM

Besøksadresse
Ingvald Ystgaards veg 40, Trondheim

Postadresse
Postboks 3023 Lade
7441 Trondheim

Telefon
73 82 82 00


Kontaktpersoner

Jan Olav Anseth
Salgsdirektør
E-post: jan.olav.anseth@baelgros.no
Telefon: 900 46 549

Sverre Phillip Olsen
Storkundeansvarlig Energi engros
E-post: sverre.phillip.olsen@baelgros.no
Telefon: 952 51 925

— DISTRIKTSSJEFER —

Trond Jørgensen
Distriktssjef Energi engros sør
E-post: trond.jorgensen@baelgros.no
Telefon: 952 51 926

Thomas Nesse
Distriktssjef Energi engros vest
E-post: thomas.nesse@baelgros.no
Telefon: 975 56 203

Øystein Knudsen
Distriktssjef Energi engros nord
E-post: oystein.knudsen@baelgros.no
Telefon: 916 00 956

Arnstein Vesterdal
Distriktssjef Energi engros nord
E-post: arnstein.vesterdal@baelgros.no
Telefon: 906 29 554

— PRODUKTSJEFER —

Jørn Larsen
Produktsjef Energi
E-post: jorn.larsen@baelgros.no
Telefon: 482 10 043

Pål Myklebost
Produktsjef Transmisjon og distribusjon (T&D)
E-post: pal.myklebost@baelgros.no
Telefon: 913 65 815

Tor Røberg
Produktsjef Transmisjon og distribusjon (T&D)
E-post: tor.roberg@baelgros.no
Telefon: 950 25 689

— INNESALG —

Geir Kristensen
Kundeveileder
E-post: geir.kristensen@baelgros.no
Telefon: 901 79 383

Ole Martin Flaten Hansen
Kundeveileder
E-post: ole.martin.hansen@baelgros.no
Telefon: 907 33 242

Tore Pettersen
Kundeveileder
E-post: tore.pettersen@baelgros.no
Telefon: 975 72 363

Magne H. Kristiansen
Kundeveileder
E-post: magne.kristiansen@baelgros.no
Telefon: 982 41 865

— LOGISTIKK —

Robert Edman Wold
Lagersjef
E-post: robertedman.wold@baelgros.no
Telefon: 404 37 154

Tom Nielsen
Prosjektkonsulent Energi engros Drammen
E-post: tom.nielsen@baelgros.no
Telefon: 971 30 601

Rune Harbosen,
Lagersjef Energi engros Drammen
E-post: rune.harbosen@baelgros.no
Telefon: 468 14 198

Pål Jacobsen,
Lager Energi engros Drammen
E-post: pal.jacobsen@baelgros.no
Telefon: 971 32 701

Jan Isaksen
Lagermedarbeider
E-post: jan.isaksen@baelgros.no