Avdeling Energi

Den 1. desember 2018 ble avdelingene Energi Engros og Transmisjon og distribusjon slått sammen til Avdeling Energi. Nedenfor finner du kontaktinformasjon og oversikt over kontaktpersonene i den nye avdelingen.


LANGHUS

Adresse
Håndverksv. 25
1405 Langhus

Telefon
23 03 63 00

DRAMMEN

Adresse
Syretårnet 27
3048 Drammen

Telefon
23 03 63 00

TRONDHEIM

Adresse
Ingv. Ystgaards v 40
7047 Trondheim

Telefon
73 82 82 00


Kontaktpersoner

Jan Olav Anseth
Salgsdirektør
E-post: jan.olav.anseth@baelgros.no
Telefon: 900 46 549

Sverre Phillip Olsen
Storkundeansvarlig Energi engros
E-post: sverre.phillip.olsen@baelgros.no
Telefon: 952 51 925

Jørn Larsen
Produktsjef Energi
E-post: jorn.larsen@baelgros.no
Telefon: 482 10 043

— DISTRIKTSSJEFER —

Trond Jørgensen
Distriktssjef Energi engros sør
E-post: trond.jorgensen@baelgros.no
Telefon: 952 51 926

Thomas Nesse
Distriktssjef Energi engros vest
E-post: thomas.nesse@baelgros.no
Telefon: 975 56 203

Ole Morten Øien
Distriktssjef Energi engros midt
E-post: ole.morten.oien@baelgros.no
Telefon: 941 35 066

Arnstein Vesterdal
Distriktssjef Energi engros midt
E-post: arnstein.vesterdal@baelgros.no
Telefon: 906 29 554

— PRODUKTSJEFER T&D —

Pål Myklebost
Produktsjef Transmisjon og distribusjon (T&D)
E-post: pal.myklebost@baelgros.no
Telefon: 913 65 815

Tor Røberg
Produktsjef Transmisjon og distribusjon (T&D)
E-post: tor.roberg@baelgros.no
Telefon: 950 25 689

— INNESALG —

Geir Kristensen
Kundeveileder
E-post: geir.kristensen@baelgros.no
Telefon: 901 79 383

Ole Martin Flaten Hansen
Kundeveileder
E-post: ole.martin.hansen@baelgros.no
Telefon: 907 33 242

Tore Pettersen
Kundeveileder
E-post: tore.pettersen@baelgros.no
Telefon: 975 72 363

Magne H. Kristiansen
Kundeveileder
E-post: magne.kristiansen@baelgros.no
Telefon: 982 41 865