Koronautbruddet – Status for våre leveranser


Vi har vært og er fremdeles inne i en spesiell tid. I Berggård Amundsen tar vi vårt samfunnsansvar svært alvorlig. Vi gjennomfører løpende en rekke tiltak for å sikre både smittbegrensning, et velfylt varelager og kundenes leveranser.


22. juni 2020 kl. 12:10


Normal bestilling og leveranse

Varer fra sentrallager bestilles og leveres som normalt. Vi jobber tett med våre leverandører og transportører for å sikre kundenes leveranser. Ved avvik vil kunder motta informasjon om de eventuelle endringene.


Mulige fremtidige endringer – leveranser og priser

Selv om situasjonen har normalisert seg preges markedet fremdeles noe av usikkerhet. Det kan ha effekter både for våre leverandører og transportører. Viktige varsler om mulige fremtidige endringer knyttet til leveranser og priser publiseres under Produkter > Prisjusteringer og sendes også ut til kunder pr e-post.

Leveranser

For oss er det avgjørende å være i stand til å levere de varer som våre kunder trenger, også i perioder med omfattende utfordringer som de vi har vært gjennom. Vi har tett kontakt med våre viktigste leverandører om mulige utfordringer for vareleveransene inn til vårt lager. For de viktigste produktene er lageret styrket, i den grad det er mulig. 

Vi benytter flere ulike transportører, og gjør det vi kan for å få transporten av leveransene til å gå slik den skal selv om det skulle oppstå utfordringer for enkelte.  

Priser

Koronautbruddet og oljeprisen har stor effekt på kroneverdien og har ført til at flere av våre leverandører har varslet prisøkninger i 2020. Vi gjør det vi kan for å holde våre priser til kundene, men kan vi gjennomgående ikke garantere prisene for mer enn én måned av gangen.

Når det gjelder prosjekter kan prisene fremover bli omregnet til gjeldene dags kurs ved bestilling. Generelt oppfordres kunder til å ta kontakt med sitt lokale BA Servicesenter ved nye prosjektbestillinger, slik at vi sammen kan finne best mulig løsning. 

Berggård Amundsen er leverandør av materiell til kritisk infrastruktur og dermed en del av beredskapen i Norge. Vi er derfor svært opptatt av å kunne levere varene som våre kunder trenger, og vil bistå så langt vi kan for forhåpentligvis å bidra til å gjøre krevende tider i alle fall litt bedre. 


Våre BA Servicesentre holder åpent

Alle våre BA Servicesenter rundt om i landet har holdt åpent hele veien, og følger normal åpningstid*. Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende bestemmelser og anbefalinger, og det gjennomføres en rekke tiltak som for eksempel forsterket renhold og tilrettelegging for fysisk distansering for å begrense risikoen for smitte.

Antibac-dispensere og engangshansker gjøres tilgjengelig for kunder, og vi oppfordrer alle besøkende til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger knyttet til:

  • God håndhygiene
  • Begrensning av berøring
  • Avstand til andre
  • Overholdelse av eventuell karantene

Vi minner samtidig om at nettbutikken alltid er åpen, og at det finnes ulike muligheter for levering av ordre. Ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter for å finne gode løsninger.

* Enkelte lokale avvik kan forekomme.


Smittevernstiltak i forbindelse med kundebesøk

Norge er i ferd med å åpne forsiktig opp, og våre selgere gjenopptar med det kundebesøksaktiviteten. I den forbindelse har vi utarbeidet retningslinjer til hjelp for både kundene som skal motta besøk og våre selgere, for å redusere faren for smittespredning.

Retningslinjene styres av de til enhver tid gjeldede bestemmelser og anbefalinger fra myndighetene når det gjelder håndhygiene, antall, avstand og eventuell risiko for smitte. Våre selgere avklarer retningslinjene med kunde i forkant av møtene.


Elektroniske pakksedler

I denne tiden er vi ekstra glade for at vi allerede våren 2019 av miljøhensyn innførte elektroniske pakksedler. Sammen med øvrige tiltak for smittebegrensning bidrar også dette godt i vår og våre transportørers håndtering av leveransene.

Les mer om elektroniske pakksedler »


BA-skolen

I tråd med myndighetenes anbefalinger og bestemmelser for å begrense spredningen av koronaviruset, er BA-skolens klasseromskurs.


Løpende oppfølging

Berggård Amundsen har en beredskapsgruppe som løpende vurderer situasjonen og følger opp eventuelle endringer i myndighetenes anbefalinger og bestemmelser.


Kontakt oss

Har du spørsmål om bestillinger, leveranser, åpningstider og annet kan du ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter.

I tillegg er alle funksjoner på vårt hovedkontoret er tilgjengelig for våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere som normalt.