Koronautbruddet – Status for våre leveranser


Vi er inne i en spesiell tid. I Berggård Amundsen tar vi vårt samfunnsansvar svært alvorlig. Vi gjennomfører løpende en rekke tiltak for å sikre at våre kunder også i denne usikre tiden får sine leveranser. Så langt har vi lykkes godt.


11. mai 2020 kl. 15:25


Tilnærmet normal bestilling og leveranse

Varer fra sentrallager bestilles og leveres så godt som normalt. Vi fortsetter å ha tett dialog med våre leverandører og transportører for å sikre kundenes leveranser. Etter en periode med svært mye usikkerhet i forbindelse med at regjeringen innførte de ekstraordinære tiltakene, har situasjonen stabilisert seg og det meste av bestillinger og leveranser som normalt.

Ved avvik vil kunder motta informasjon om de eventuelle endringene.


Mulige fremtidige endringer – leveranser og priser

Selv om situasjonen har normalisert seg noe, er det ikke til å komme bort fra at vi er i en vanskelig tid med mye usikkerhet. Alt tyder på at dette vil fortsette en tid fremover, og i ukjent grad påvirke både våre leverandører og transportører. Vi ønsker derfor å informere om gjeldende status, og samtidig varsle om mulige fremtidige endringer knyttet til leveranser og priser.

Leveranser

For oss er det avgjørende å være i stand til å levere de varer som våre kunder trenger, også i perioder med omfattende utfordringer som nå. Vi har daglig kontakt med våre viktigste leverandører og tett dialog om mulige utfordringer for vareleveransene inn til vårt lager. Enkelte leverandører er usikre på egen leveringsdyktighet fremover. For de viktigste produktene styrker vi lageret så langt det lar seg gjøre. 

Samtidig har noen av våre transportører varslet om at de ikke kan garantere leveringssikkerheten fremover. Vi benytter flere ulike transportører, og gjør det vi kan for å få transporten av leveransene til å gå slik den skal selv om det skulle oppstå utfordringer.  

Priser

Koronautbruddet og oljepris har stor effekt på kroneverdien og har ført til at flere av våre leverandører har varslet prisøkninger i tiden fremover. Vi gjør det vi kan for å holde våre priser til kundene, men med bakgrunn i valutautviklingen og leverandørenes varslede prisøkninger kan vi gjennomgående ikke garantere prisene for mer enn én måned av gangen.

Når det gjelder prosjekter kan prisene fremover bli omregnet til gjeldene dags kurs ved bestilling. Generelt oppfordres kunder til å ta kontakt med sitt lokale BA Servicesenter ved nye prosjektbestillinger, slik at vi kan finne best mulig løsning. 

Korona-pandemien medfører en helt særegen situasjon. Flere av våre leverandører og transporterer meldte force majeure som innebærer at vi kan komme i en situasjon der det i praksis er umulig for oss å oppfylle deler av inngåtte avtaler. Berggård Amundsen er leverandør av materiell til kritisk infrastruktur og dermed en del av beredskapen i Norge. Vi er derfor svært opptatt av å kunne levere varene som våre kunder trenger, og vil bistå så langt vi kan for forhåpentligvis å bidra til å gjøre disse krevende tidene i alle fall litt bedre. 


Våre BA Servicesentre holder åpent

Alle våre BA Servicesenter rundt om i landet har holdt åpent hele veien, og følger stort sett normal åpningstid*. Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende bestemmelser og anbefalinger, og det gjennomføres en rekke tiltak som for eksempel forsterket renhold og tilrettelegging for fysisk distansering for å begrense risikoen for smitte.

Antibacdispensere og engangshansker gjøres tilgjengelig for kunder, og vi oppfordrer alle besøkende til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger knyttet til:

  • God håndhygiene
  • Begrensning av berøring
  • Avstand til andre
  • Overholdelse av eventuell karantene

Vi minner samtidig om at nettbutikken alltid er åpen, og at det finnes ulike muligheter for levering av ordre. Ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter for å finne gode løsninger.

* Enkelte lokale avvik kan forekomme.


Smittevernstiltak i forbindelse med kundebesøk

Norge er i ferd med å åpne forsiktig opp, og våre selgere gjenopptar med det kundebesøksaktiviteten. I den forbindelse har vi utarbeidet retningslinjer til hjelp for både kundene som skal motta besøk og våre selgere, for å redusere faren for smittespredning.

Retningslinjene styres av de til enhver tid gjeldede bestemmelser og anbefalinger fra myndighetene når det gjelder håndhygiene, antall, avstand og eventuell risiko for smitte. Våre selgere avklarer retningslinjene med kunde i forkant av møtene.


Elektroniske pakksedler

I denne tiden er vi ekstra glade for at vi allerede våren 2019 av miljøhensyn innførte elektroniske pakksedler. Sammen med øvrige tiltak for smittebegrensning bidrar også dette godt i vår og våre transportørers håndtering av leveransene.

Les mer om elektroniske pakksedler »


BA-skolen

I tråd med myndighetenes anbefalinger og bestemmelser for å begrense spredningen av koronaviruset, er BA-skolens kurs i mai avlyst.


Løpende oppfølging

Berggård Amundsen har en beredskapsgruppe som løpende vurderer situasjonen og følger opp eventuelle endringer i myndighetenes anbefalinger og bestemmelser.


Kontakt oss

Har du spørsmål om bestillinger, leveranser, åpningstider og annet kan du ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter.

I tillegg er alle funksjoner på vårt hovedkontoret er tilgjengelig for våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere som normalt.