Om oss

Berggård Amundsen & Co AS er en selvstendig og norskeid elektrogrossist etablert i 1946. Det at vi er både norske og familieeide er med på å gjøre oss litt annerledes enn mange andre i vår bransje. Det påvirker våre forretnings- og kjerneverdier, og inspirerer oss til å tenke langsiktig.

Berggård Amundsen er litt mindre enn konkurrentene, men gjennom vår organisasjon og arbeidsform har vi en lokal kontaktflate med kundene som er større enn noen andre i bransjen. Vi er litt nærmere våre kunder og deres hverdag. Kortere beslutningsveier og mer direkte kommunikasjon gir oss muligheter og resultater som systemer alene ikke kan oppnå.

Berggård Amundsen fokuserer på å være til støtte for våre kunder, og i langt mindre grad å være en salgskanal for leverandørene. Driften legges opp på kundenes premisser, for å gjøre deres arbeidsdag enklere bedre.