Korona – Våre tiltak


Vi tar vårt samfunnsansvar svært alvorlig, og oppdaterer løpende tiltakene både nasjonalt og lokalt for å begrense smittespredningen, samtidig som vi sørger for å holde et godt varelager som sikrer leveransene til kundene.


3. september 2021 kl. 13:39


Bestilling og leveranse

Berggård Amundsen er leverandør av materiell til kritisk infrastruktur og dermed en del av beredskapen i Norge som er pålagt å opprettholde drift. Vi er svært opptatt av å kunne levere varene som våre kunder trenger, og vil bistå så langt vi kan for forhåpentligvis å bidra til å gjøre krevende tider i alle fall litt bedre. 

Vi jobber tett med våre leverandører og transportører for å sikre kundenes leveranser. Ved avvik vil kunder motta informasjon om de eventuelle endringene.


Trygg handel på BA Servicesenter

Alle BA Servicesentre holder åpent og følger normal åpningstid. Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende bestemmelser og anbefalinger både på nasjonalt og lokalt nivå, og det gjennomføres en rekke tiltak som for eksempel forsterket renhold og tilrettelegging for fysisk distansering for å begrense risikoen for smitte.

Bruk gjerne også appen vår på din egen smarttelefon når du handler på våre BA Servicesentre – nyttig, kjapt og trygt.

Dersom du allikevel er bekymret og ikke ønsker å besøke våre BA Servicesentre nå, kan vi tilby ulike leveringsalternativer i nettbutikken. Ta også gjerne kontakt med ditt lokale BA Servicesenter for å finne løsninger.

Bruk av munnbind

Vi krever ikke bruk av munnbind på våre BA Servicesentre, så lenge det er mulig å holde nødvendig avstand til andre kunder og medarbeidere.


Vi oppfordrer alle våre kunder til å holde
avstand til andre kunder og medarbeidere, og generelt følge de til enver tid gjeldende bestemmelsene fra myndighetene.


Håndspritdispensere, engangshansker og munnbind er tilgjengelig for kunder, og vi oppfordrer alle besøkende til å følge myndighetenes anbefalinger knyttet til:

  • God håndhygiene
  • Begrensning av berøring
  • Avstand til andre
  • Bruk av munnbind i områder som har påbud om dette, og ellers i landet dersom avstandsbestemmelser ikke kan overholdes
  • Overholdelse av eventuell karantene og isolasjon

Døgnåpne og selvbetjente BA Servicesentre

Stadig flere av våre BA Servicesentre tilbyr også døgnåpen, selvbetjent handel. Da er det mulig å handle til tider når det ikke er andre tilstede og redusere smitterisikoen ytterligere. Les mer om døgnåpne BA Servicesenter her og ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter for mer informasjon.

Vi minner samtidig om at nettbutikken alltid er åpen, og at det finnes ulike muligheter for levering av ordre. Ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter for å finne gode løsninger.


Sentrallageret – bestilte varer leveres ut ved døren

Varer fra sentrallager bestilles og leveres som normalt. Det er også mulig å bestille varer og hente på sentrallageret etter 25 minutter. Vi hjelper deg og leverer ut varene dine ved døren. Av smittevernhensyn kan du ikke gå inn til hentehyllen og plukke opp varene dine selv.


Mulige fremtidige endringer på leveranser og priser

Korona-pandemien påvirker de fleste bransjer, og markedet preges i varierende grad av usikkerhet. Det kan ha effekter både for våre leverandører og transportører. Viktige varsler om mulige fremtidige endringer knyttet til leveranser og priser publiseres under Produkter > Prisjusteringer. Ved betydelige endringer sendes informasjon også ut til kunder pr e-post.

Leveranser

For oss er det avgjørende å være i stand til å levere de varer som våre kunder trenger, også i perioder med omfattende utfordringer. Vi har tett kontakt med våre viktigste leverandører for å sikre vareleveransene inn til lageret vårt. For de viktigste produktene holder vi et styrket lager, så langt det lar seg gjøre. 

Vi benytter flere ulike transportører, og gjør det vi kan for å få transporten av leveransene til å gå slik den skal selv om det skulle oppstå utfordringer for enkelte.  

Priser

Pandemien påvirker både tilgang til produkter og kroneverdien på ulike måter. Vi jobber tett med våre leverandører for å gjøre situasjonen så forutsigbar som mulig og gjør det vi kan for å holde våre priser til kundene. Gjennomgående kan vi imidlertid ikke garantere prisene for mer enn én måned av gangen.

Når det gjelder prosjekter kan prisene fremover bli omregnet til gjeldene dags kurs ved bestilling. Generelt oppfordres kunder til å ta kontakt med sitt lokale BA Servicesenter ved nye prosjektbestillinger, slik at vi sammen kan finne best mulig løsning. 


Smitteverntiltak i forbindelse med kundebesøk

Så langt det er mulig innenfor myndighetenes gjeldende anbefalinger gjennomfører våre selgere kundebesøk. For å begrense smittefaren for disse møtene har vi utarbeidet retningslinjer til hjelp for både kundene som skal motta besøk og våre selgere.

Retningslinjene styres av de til enhver tid gjeldede bestemmelser og anbefalinger fra myndighetene når det gjelder håndhygiene, antall, avstand og eventuell risiko for smitte. Våre selgere avklarer retningslinjene med kunde i forkant av møtene.


Elektroniske pakksedler

I denne tiden er vi ekstra glade for at vi allerede våren 2019 av miljøhensyn innførte elektroniske pakksedler. Sammen med øvrige tiltak for smittebegrensning bidrar også dette godt i vår og våre transportørers håndtering av leveransene.

Les mer om elektroniske pakksedler »


BA-skolen – digitale kurs og veiledninger

I tråd med myndighetenes anbefalinger og bestemmelser for å begrense spredningen av koronaviruset, er BA-skolens klasseromskurs intill videre avlyst eller gjort om til digitale kurs.

Ny og digital BA-skole
BA-skolen er oppdatert med nye digitale verktøy som gir våre kunder kompetanse og kurs på ny, brukervennlig og morsom måte. Blant annet har alle som har en bruker i nettbutikken har også tilgang til BA-skolens e-læringsplattform Motimate og med det en lang rekke digitale kurs i produkter og løsninger, samt installasjonsveiledninger.

Les mer om BA-skolen og tilgang til Motimate »


Løpende oppfølging

Berggård Amundsen har en beredskapsgruppe som løpende vurderer situasjonen og følger opp eventuelle endringer i myndighetenes anbefalinger og bestemmelser.


Kontakt oss

Har du spørsmål om bestillinger, leveranser, åpningstider og annet kan du ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter.

I tillegg er alle funksjoner på vårt hovedkontoret er tilgjengelig for våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere som normalt.