Korona – våre tiltak


Som følge av myndighetenes nye anbefalinger og bestemmelser, må kunder og medarbeidere igjen bruke munnbind på mange av våre BA Servicesentre dersom meteren ikke kan overholdes. Vi tar vårt samfunnsansvar alvorlig, og gjør det vi kan for å holde et godt varelager og trygge leveransene til kundene.


3. desember 2021 kl. 08:41


Bestilling og leveranse

Berggård Amundsen er leverandør av materiell til kritisk infrastruktur og dermed en del av beredskapen i Norge som er pålagt å opprettholde drift også i spesielle perioder som Korona-pandemien har vært. Vi er svært opptatt av å kunne levere varene som våre kunder trenger, og bistår så langt vi kan for forhåpentligvis å bidra også i krevende tider.

Vi jobber tett med våre leverandører og transportører for å sikre kundenes leveranser. Ved avvik vil kunder motta informasjon om de eventuelle endringene.


Trygg handel på BA Servicesenter

Alle BA Servicesentre har holdt åpent og fulgt normal åpningstid gjennom hele pandemien. Det ønsker vi å fortsette med, og gjør derfor det vi kan for å begrense smittespredning. Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende bestemmelser og anbefalinger både på nasjonalt og lokalt nivå, og opprettholder stadig tiltak innen for eksempel forsterket renhold og tilrettelegging for god håndhygiene.

Fra 3. desember 2022 er det igjen krav om å bruke munnbind på mange BA Servicesentre dersom meteren ikke kan overholdes. Både kunder og medarbeidere oppfordres til å utvise ekstra forsiktighet, ha god håndhygiene og holde seg hjemme ved symptomer. Sammen begrenser vi smittespredningen!

På våre BA Servicesentre i Oslo, Follo, Romerike, Asker og Moss
er det igjen krav om bruk av munnbind i dersom man ikke kan holde
en meters avstand fra andre kunder og medarbeidere.

Bruk gjerne også appen vår på din egen smarttelefon når du handler på våre BA Servicesentre – nyttig, kjapt og trygt.


Døgnåpne og selvbetjente BA Servicesentre

Stadig flere av våre BA Servicesentre tilbyr døgnåpen, selvbetjent handel. Les mer om døgnåpne BA Servicesenter her og ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter for mer informasjon.

Vi minner samtidig om at nettbutikken alltid er åpen, og at det finnes ulike muligheter for levering av ordre. Ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter for å finne gode løsninger.


Sentrallageret – bestilte varer leveres ut ved døren

Varer fra sentrallager bestilles og leveres som normalt. Det er også mulig å bestille varer og hente på sentrallageret etter 25 minutter.


Mulige fremtidige endringer på leveranser og priser

Korona-pandemien påvirker de fleste bransjer, og markedet preges i varierende grad av usikkerhet. Det kan ha effekter både for våre leverandører og transportører. Viktige varsler om mulige fremtidige endringer knyttet til leveranser og priser publiseres under Produkter > Prisjusteringer. Ved betydelige endringer sendes informasjon også ut til kunder pr e-post.

Leveranser

For oss er det avgjørende å være i stand til å levere de varer som våre kunder trenger, også i perioder med omfattende utfordringer. Vi har tett kontakt med våre viktigste leverandører for å sikre vareleveransene inn til lageret vårt. For de viktigste produktene holder vi et styrket lager, så langt det lar seg gjøre. 

Vi benytter flere ulike transportører, og gjør det vi kan for å få transporten av leveransene til å gå slik den skal selv om det skulle oppstå utfordringer for enkelte.  

Priser

Pandemien påvirker både tilgang til produkter og kroneverdien på ulike måter. Vi jobber tett med våre leverandører for å gjøre situasjonen så forutsigbar som mulig og gjør det vi kan for å holde våre priser til kundene. Gjennomgående kan vi imidlertid ikke garantere prisene for mer enn én måned av gangen.

Når det gjelder prosjekter kan prisene fremover bli omregnet til gjeldene dags kurs ved bestilling. Generelt oppfordres kunder til å ta kontakt med sitt lokale BA Servicesenter ved nye prosjektbestillinger, slik at vi sammen kan finne best mulig løsning. 


Kundebesøk

Det er fremdeles lov med kundebesøk. Vi fortsetter naturligvis å være påpasselige med å ikke besøke kunder ved sykdomssymptomer og følger de til en hver tid gjeldende anbefalinger, og forventer det samme av våre kunder ved besøk til oss.


Elektroniske pakksedler

I Korona-perioden har vi vært ekstra glade for at vi allerede våren 2019 av miljøhensyn innførte elektroniske pakksedler. Sammen med øvrige tiltak for smittebegrensning bidro også det godt i vår og våre transportørers håndtering av leveransene.

Les mer om elektroniske pakksedler »


BA-skolen – digitale kurs og veiledninger

Kursvirksomheten i BA-skolen gjenopptas nå. Følg med på våre nettsider, nyhetsbrev – eller ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter.

Ny og digital BA-skole
BA-skolen er oppdatert med nye digitale verktøy som gir våre kunder kompetanse og kurs på ny, brukervennlig og morsom måte. Blant annet har alle som har en bruker i nettbutikken har også tilgang til BA-skolens e-læringsplattform Motimate og med det en lang rekke digitale kurs i produkter og løsninger, samt installasjonsveiledninger.

Les mer om BA-skolen og tilgang til Motimate »


Løpende oppfølging

Berggård Amundsen har en beredskapsgruppe som løpende vurderer situasjonen og følger opp eventuelle endringer i myndighetenes anbefalinger og bestemmelser. Gruppen trer sammen ved behov.


Kontakt oss

Har du spørsmål om bestillinger, leveranser, åpningstider og annet kan du ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter.

I tillegg er alle funksjoner på vårt hovedkontoret er tilgjengelig for våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere..