Miljøfyrtårn

Fra januar 2020 er Berggård Amundsens sentrallager og hovedkontor sertifisert som miljøfyrtårn.


Som familieeid bedrift med langsiktige kjerneverdier er miljøfokus og samfunnsansvar grunnleggende deler av strategien. Det har derfor blitt jobbet målrettet for å møte de generelle og bransjespesifikke kriteriene som kreves for å bli sertifisert som miljøfyrtårn.

Berggård Amundsen har som mål å gjøre alle deler av driften så «grønn» som mulig. Miljøfyrtårnsertifiseringen ser vi på som et delmål, og som en bekreftelse på at vi er på rett vei.