Prisjusteringer


Berggård Amundsen bestreber seg på å tilby varer til stabile, gode priser. Avhengig av den til enhver tid gjeldende markedssituasjonen, samt våre leverandørers prisendringer, må også vi tidvis justere våre priser.


Prisjusteringer varsles i god tid, og varslene er å finne i vår nettbutikk under menypunktet Prisjusteringer.

Varsler om prisjusteringer »
(i nettbutikk, krever pålogging)


Ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter dersom du har spørsmål knyttet til prisjusteringer.