Prisjusteringer


Berggård Amundsen bestreber seg på å tilby varer til stabile, gode priser. Avhengig av den til enhver tid gjeldende markedssituasjon, samt våre leverandørers prisendringer, må også vi tidvis justere våre priser.


Prisjusteringer varsles i god tid, to måneder før justeringene gjennomføres. Varslene finner du nedenfor. For mer informasjon om prisjusteringer kan du ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter.

25.10.2021
Varsel om prisjustering med virkning fra 1. januar 2022 »

24.09.2021
Varsel om prisjustering med virkning fra 1. desember 2021 »

26.08.2021
Varsel om prisjustering med virkning fra 1. november 2021 »

23.07.2021
Varsel om prisjustering med virkning fra 1. oktober »

25.06.2021
Varsel om prisjustering med virkning fra 1. september »

26.05.2021
Varsel om prisjustering med virkning fra 1. august »
Varsel om mulige leveranseutfordringer »

26.04.2021
Varsel om prisjustering med virkning fra 1. juli »

24.03.2021
Varsel om prisjustering med virkning fra 1. juni »

24.02.2021
Varsel om prisjustering med virkning fra 1. mai »

25.01.2021
Varsel om prisjustering med virkning fra 1. april »

23.12.2020
Varsel om prisjustering med virkning fra 1. mars »

29.11.2020
Varsel om prisjustering med virkning fra 1. februar »


Ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter dersom du har spørsmål knyttet til prisjusteringer.