Prisjusteringer


Berggård Amundsen bestreber seg på å tilby varer til stabile, gode priser. Avhengig av den til enhver tid gjeldende markedssituasjon, samt våre leverandørers prisendringer, må også vi tidvis justere våre priser.


Prisjusteringer varsles i god tid, to måneder før justeringene gjennomføres. Varslene finner du her:

29.11.2020 – Varsel om prisjustering med virkning fra 1. februar 2021 »

26.10.2020 – Varsel om prisjustering med virkning fra 1. januar 2021 »

29.09.2020 – Varsel om prisjustering med virkning fra 1. desember »

28.08.2020 – Varsel om prisjustering med virkning fra 1. november »

20.07.2020 – Varsel om prisjustering med virkning fra 1. oktober »

24.06.2020 – Utfyllende informasjon om tidligere varslet prisjustering med virkning fra 1. juli »

22.06.2020 – Varsel om prisjustering med virkning fra 1. september »

27.05.2020 – Utfyllende informasjon om tidligere varslet prisjustering med virkning fra 1. juni »

25.05.2020 – Varsel om prisjusteringer med virkning fra 1. august »

20.04.2020 – Utfyllende informasjon om tidligere varslet prisjustering med virkning fra 1. mai »

20.04.2020 – Varsel om prisjustering med virkning fra 1. juli »

25.03.2020 – Varsel om prisjustering med virkning fra 1. juni »

19.03.2020 – Varsel – Koronaviruspandemien og mulig fremtidige følger for leveranser og proser »

25.02.2020 – Varsel om prisjustering med virkning fra 1. mai »

27.01.2020 – Varsel om prisjustering med virkning fra 1. april »


Ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter dersom du har spørsmål knyttet til prisjusteringer.