Solenergi

Solenergi er den fornybare energiformen som vokser raskest i verden. En naturlig følge av veksten er at det stadig blir rimeligere å komme i gang med egen solkraft-produksjon. I tillegg tilbyr både Enova og enkelte kommuner støtteordninger.

Stadig flere ønsker å ta del i det grønne skiftet gjennom å bytte til produkter og tjenester som medfører færre negative konsekvenser for miljøet. Å utnytte solen til å dekke eget strømbehov er blant tiltakene. Det er nå enkelt å beregne både muligheten for produksjon av egen, kortreist strøm og hva det vil koste å sette det opp.


Kom i gang med solenergi

Soleliten: Beregn ditt taks potensielle strømproduksjon >>
FUSen: Solenergi for næringsbygg og offentlige bygg >>

Berggård Amundsen har kompetanse og erfaring innen både solcelleanlegg og batterilagring. Vi tilbyr komplette løsninger, og dekker alt fra prosjektering, rådgivning og leveranse av materiell. Vi holder også kurs i solenergi for å bygge opp kompetanse for rådgivning og prosjektering også hos installatører.

Soleliten er et samarbeidsprosjekt mellom Berggård Amundsen og FUSen, et team av ingeniører og prosjektledere som siden 2012 har ledet an i utviklingen av solenergi i Norge. På soleliten.no får du enkelt beregnet den potensielle strømproduksjonen for din bolig ved å legge inn adressen.


Kontakt oss

Vi videreformidler dine kontaktdata til elektrikere som vi har avtale med for videre behandling av denne forespørsel. Dine persondata vil ikke bli benyttet til andre formål enn behandling av denne forespørsel.

Personvernerklæring for Berggård Amundsen & Co AS