En bedre hverdag

Det er mange i verden som ikke har det like bra som oss, og for Berggård Amundsen og Sørlandet Elektro Engros er det viktig å kunne bidra til å bedre levevilkårene til de som lever i fattigdom. Hovedmålet med vår støtte er hjelp til selvhjelp, blant annet gjennom utdannelse, slik at de som får støtte selv kan skaffe seg inntekt og sikre en bedre fremtid for seg og sine familier.


Bærekraftige prosjekter
Vi støtter blant annet en del prosjekter på Sri Lanka i samarbeid med Mosvold-Martinius stiftelsen. Prosjektene vi støtter er varierte, men fellesnevneren er dette ikke er nødhjelp, men hjelp til selvhjelp ved at vi støtter utdannelsen til personer slik at de får mulighet til å skaffe seg arbeid og inntekt for å sikre en bedre fremtid for seg, sine familier og samfunnet rundt. Vi er opptatt av at prosjektene er bærekraftige ved at de drives selv, og ikke er avhengig av kontinuerlig bistand. Vår støtte går ikke til administrasjon, men til stipender slik at de som ellers ikke hadde hatt mulighet for en utdannelse nå kan få dette.

Ulike prosjekter
Vi støtter flere prosjekter; blant annet en yrkesskole med elektrikerlinje, mekanikerlinje og snekkerlinje. Et annet prosjekt er Mosvold education centre som tilbyr 1 års kurs i bla baking, IT, frisør, sying, samt i lederskap, etikk og verdier. Når studentene er ferdig med utdannelsen får de offisielle papirer på dette, og er dermed i stand til å starte sine egne bedrifter. Arbeidet preges av en sterk gründerånd hvor studentene gjerne starter i lære hos en bedrift, men ganske raskt starter sine egne bedrifter.Sterke historier
Tidligere i år var administrerende direktør i Berggård Amundsen, Hege Amundsen Elvestad, og daglig leder i Sørlandet Elektro Engros, Gunnar Askbo, på Sri Lanka for både å se de prosjektene vi tidligere har støttet og prosjektene vi støtter i dag.
– Det var veldig fint å ha vært der og sett prosjektene med egne øyne. Det gir en trygghet i å vite at vårt bidrag gjør en viktig forskjell, sier Hege. Det er mange tøffe historier, og det kjennes godt å se at vårt bidrag gir mennesker kunnskap slik at de kan få en inntekt, et arbeid og forsørge familien.

Sørlandet Elektro Engros har hele tiden vært bevist på at en del av overskuddet skal bidra til å hjelpe mennesker som trenger hjelp. Over mange år har vi nå bidratt til å hjelpe et betydelig antall familier til en bedre hverdag.