Vårt Handyman API leverer lagersaldo og lagersteder.

Ønsker du automatisk oppslag av dette i ditt system kan du enkelt ta i bruk dette. Kontakt din programvareleverandør for å sjekke kompatibilitet.

Innloggingsinformasjon

Logg inn her

Brukernavn og passord som benyttes til APIet er det samme som brukes for å logge inn i nettbutikken vår. Det anbefales at det lages en egen bruker tiltenkt denne funksjonen. Brukeren bør settes opp med rolle: «Medarbeider uten avtalepris»

Informasjon om hvordan man gjør det finnes her. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med ditt lokale BA Servicesenter/ProffPunkt