Elbilladere i borettslag

Når du skal installere elbilladere i ditt borettslag er det viktig å gjøre en god vurdering. Det som installeres skal fungere for både dagens og fremtidens behov, og derfor er det viktig å velge riktig løsning.


Hvilke behov har beboerne?
Start med å kartlegge hvilke behov som finnes i borettslaget. Hvor mange er det som etterspør elbilladere, forventes det økt behov i fremtiden og hvordan skal installasjon og betaling håndteres, er viktige spørsmål å stille seg.

Er det nok strøm til alle?
Det er viktig å vurdere hvordan kapasiteten i strømnettet skal fordeles, både for å sikre at alle enheter har strøm og for at strømfordelingen skal føles rettferdig. For å sikre at den tilgjengelige kapasiteten blir utnyttet optimalt, og fordelt, jevnt er man avhengig av et anlegg med strømstyring. Dette kalles dynamisk lastbalansering. Et eksempel på dynamisk lastbalansering er DEFA CLU Basic og CLU Online. Fordelen med CLU er at den fordeler strømkapasiteten i anlegget likt på alle ladende biler. Bilene lader på full kapasitet så lenge det er mulig og hvis flere bilder kobles til fordeles kapasiteten utover, slik at alle får like mye strøm.

Trygg lading med god kvalitet
Det er viktig å ha god kvalitet på elektrisk utstyr. To store uavhengige europeiske bilinteresseorganisasjoner, ADAC og ÖAMTC, har gjennomført testing av elbilladere. Her er sikkerhet, pålitelighet og brukervennlighet testet. Vinneren av begge testene ble ladestasjon fra DEFA som utpeker seg på alle kriterier.


Les mer her:

DEFA – elbillader i borettslag »»

Ny elbillader fra DEFA »»