Din guide til jordslutningsspoler

En jordslutningspole som bader i sol i et vinterlandskap
HVA ER EGENTLIG JORDSLUTNINGSSPOLER? Vi gir deg svaret.
Publisert 13. januar 2023

Strømnettet skal bygges ut, og luftlinjer erstattes med strømkabler. Da blir jordslutningsspoler ekstra viktige for å sikre stabil og trygg strømforsyning i hele landet.

– Jordslutningsspoler beskytter mennesker, bygninger og utstyr mot farlige strømstøt og andre elektriske feil, sier Tor Røberg, produktsjef for transmisjon og distribusjon i Berggård Amundsen.

En jordslutningsspole leder feilstrøm til jorden slik at den ikke forårsaker skade. Uten jordslutningsspoler kan for eksempel et tre som faller på en strømlinje, føre til at en hel bygd står uten strøm midt i julemiddagen. Med jordslutningsspoler vil strømmen i jordfeilen bli sterkt redusert og lysbuen på feilstedet slukkes for å opprettholde strømforsyningen.

En eldre jordslutningsspole løftes ut av en maskin.
ERFAREN ENERGIPARTNER: Som eneste i Norge har Berggård Amundsen levert jordslutningsspoler fra verdensledende Trench Group siden 1975. I dag er vi størst i Norge med Statnett og de fleste andre nettselskaper som kunder. Her ser du en jordslutningsspole som byttes ut for Statnett etter 42 år i drift.

Tor forteller at det er et tydelig skifte i energibransjen med overgang til flere strømkabler og færre luftlinjer.

– Strømkabler generer rundt hundre ganger mer jordfeilstrøm enn luftlinjer. Dermed øker jordfeilstrømmene i strømnettet kraftig i takt med antall strømkabler, med tilsvarende økende behov for kompensering, sier Tor.

En av grunnene til et økende antall strømkabler er den omfattende hyttebyggingen over hele landet. Det gir økte kapasative strømmer og dermed øker også behovet for jordslutningsspoler som kan kompansere.

– Jordslutningsspoler er et viktig satsningsområde for oss, og vi bistår nettselskaper over hele landet med planlegging, spesifikasjoner, idriftsettelse, opplæring, service og vedlikehold.

Et spolejordet strømnett sikrer også etterlevelse av forskriftskravene til tillatte berøringsspenninger for nettselskaper.

Her brukes jordslutningsspoler

Strømnettet i Norge er et trefasesysstem og består av flere strømnett som sammenkobles og galvanisk skilles i transformatorer. Hovedstrømnettet, eller sentralnettet, er selve motorveien i trefasesystemet der strøm på 420kV spenningsnivå sendes mellom landsdelene og regionene.

I sentralnettet er nullpunktet på fasene i transformatorene direkte jordet siden mengden kraft er så stor. Det er derfor ikke hensiktsmessig å bruke jordslutningsspoler for å sikre mot jordfeil her.

Når kraften ankommer riktig region vil en transformator omgjøre den til å bli en del av regionale strømnett på 132kV eller 66kV med forgreninger på linjene til bebodde områder.

Med lavere effekter, er det mulig å sette inn jordslutningsspoler.

Den siste delen av hovedstrømnettet er distribusjonsnettet, der transformatorene omgjør spenningene fra 132kV til 24kV. Til sist blir spenningene omgjort til 415V eller 230V til hver enkelt husstand.

En vindmøllepark på en klippe over vannet.
SIKRER MED SPOLER: Det legges mange 132kV strømkabler i forbindelse med vindmølleparkene som bygges i Norge. Da trengs det sikring med jordslutningsspoler.

– Jordslutningsspoler er uten tvil den sikreste måten å minimere jordfeil som fører til utkoblinger i strømnettet. Det eliminerer også spenningsdypp, øker personsikkerheten og gir lavere berøringsspenninger, sier Tor.

De fleste strømnettene i regionalnettet og distribusjonsnettet er derfor sikret med jordslutningsspoler.

En graf som viser stor nedgang i antall jordfeil etter installasjon av jordslutningsspole.
SPOLEJORDING I PRAKSIS: Her ser vi antall utkoblinger og varige jordfeil på distribusjonsnettet knyttet til Frosta trafostasjon. Det er enkelt å se hvilket år jordslutningsspolene ble installert, og leveringskvaliteten drastisk forbedret.

Jordfeil og utkoblinger er ikke bare et irritasjonsmoment for berørte innbyggere. Det gir også økonomiske konsekvenser for nettselskapene som ikke klarer å levere avtalt strøm i form av KILE-kostnader (KILE = kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi).

For eksempel kan en baker klage til elverket for at han gikk glipp av en dags arbeid og inntjening på å miste strømmen. Da må nettselskapet betale den summen til bakeren. Nettselskapene sparer derfor store summer på å investere i jordslutningsspoler.

Slik fungerer en jordslutningsspole

En jordslutningsspole plasseres mellom nullpunktet og jord for å slukke feilstrømmer som følge av enpolete jordfeil og lysbuer. Når det oppstår feilstrømmer, tilfører jordslutningsspolen induktiv strøm tilnærmet lik den kapasitive feilstrømmen i strømnettet. Siden begge strømmene er 180 grader faseforskjøvet, vil de utligne hverandre og slukke eventuelle lysbuer eller jordfeil. Dermed vil strømforsyningen opprettholdes i strømnettet.

Nullpunktet (N) i en jordslutningsspole er der fasene kobles sammen fysisk. Oppstår det spenning i nullpunktet, vil ikke jord være lik nullpunktet lenger (N≠E), og det oppstår jordfeil. Da slås jordslutningsspolen på for å slukke feilstrømmen.

Husk spoleregulatoren!

Den induktive strømmen og nullpunktspenningen i en jordslutningsspole må kontrolleres fortløpende for å fungere optimalt. En spoleregulator vil reagere på endringer i den kapasitive strømmen og automatisk trinnkoble inn riktig induktiv strøm for å nullstille jordfeilen.

– En spoleregulator er hjernen til en jordslutningsspole, sier Tor.

Når nullpunktet endres etter en jordfeil, vil spoleregulatoren automatisk finne ny resonans. For å være på den sikre siden sørger spoleregulatoren for overkompensering, slik at jordslutningsspolen kan sende ut nok induktiv strøm til enhver tid.

Visste du: Det er ofte flere jordslutningsspoler på et enkelt strømnett. Da installeres hovedspolen i trafostasjonen og mindre, desentrale spoler utover strømnettet. Spoleregulatoren installeres på hovedspolen. Hovedspolen styrer den induktive strømmen og må derfor være regulerbar. Berggård Amundsen leverer både sentrale og desentrale jordslutningsspoler.

En veltet høyspentmast er dekket av snø og is.
VANSKELIGE VÆRFORHOLD: Mye skog i linjetraser, høststormer og snø som legger seg på faser, er en del av hverdagen i Norge. Dette gir større sjanse for jordfeil og utkoblinger. Da blir jordslutningsspolene viktige for å holde strømnettet i sjakk.

Jobbet for et mer stabilt strømnett i over 50 år

Berggård Amundsen har vært en viktig del av utbyggingen av strømnettet i Norge i over 50 år.

Som første grossist i Norge så vi potensialet i jordslutningsspoler på 70-tallet. Da hadde vi allerede hatt suksess med å bruke disneutere til å forbedre nullpunktsikringen på 230V-nettet på 60-tallet.

I 1975 begynte Berggård Amundsen å samarbeide med Trench Group og fikk agentur på deres markedsledende jordslutningsspoler.

– Siden den gang har vi levert hundrevis av jordslutninsspoler til distribusjonsnettet og regionalnettet. Det er veldig moro å se at vi fortsatt er størst og markedsledende innen energiprodukter. Det skal vi fortsette med, sier Tor.

Vil du vite mer om jordslutningsspoler og hvordan vi kan hjelpe deg?
Kontakt energiavdelingen!