Hva innebærer egentlig RoHS-direktivet for deg som elektriker?

En elektriker installerer lysstoffrør i et kontorlandskap.
Forbudet mot bruk av lysstoffrør gir flere fordeler for deg som elektriker. Vi forklarer mulighetene du bør vite om.
Publisert 27. mars 2023

Hva er RoHS?

RoHS er et EU-direktiv som forbyr bruk kvikksølv, bly, polybromerte difenyletere, polybromerte bifenyler, kadmium og seksverdig krom i noen typer elektriske og elektroniske produkter.

Siden det finnes få alternativer til kvikksølv i lysrør, har bruk av kvikksølv i lysrør tidligere vært unntatt forbudet. Dette unntaket skal nå oppheves og kvikksølv i lysrør blir forbudt fra 2023.

Når 2023 er over vil det ikke lenger være adgang til å importere eller produsere elektriske artikler som inneholder kvikksølv.

Alle T5-, T8- og kompakt-lysrør skal ut av markedet. Et direktiv som innføres med forbud og begrensninger høres negativt ut for bransjen. Realiteten er likevel det motsatte.

Ikke bare trengs elektrikere for å bistå med å bytte alle lampene som nå fases ut. Kunder og bedrifter kommer til å trenge veilledning, både for å oppfylle kravene i RoHS-direktivet, men også for å ha lys i lokalene. For realiteten er at det etter 2023 vil gå kort tid før det er tomt for de gamle variantene av lysrør og kompaktlysrør, og da vil bedrifter tvinges til å legge om til andre produkter.

Befolkningens fokus

Med høye strømregninger og et økende fokus på det grønne skiftet er også kundemassen mer åpen for nytenkning. Dette gir deg som elektriker rom til å komme med forslag ut ifra kundens behov og dine vurderinger.

Kanskje bør kunden investere i et solcellepanel i stedet? Eller kanskje er det aktuelt med et LED-anlegg med muligheter for styring og dimming?

Flere lysstoffrør ligger stablet på hverandre.
RoHS-direktivet er en sentral del av det grønne skiftet i bransjen. De nye reglene betyr nye muligheter for elektrikeren.

Varelagre kan selges ut

Selv om direktiver er vedtatt, har du som elektriker lov til å selge ut det du nå har på lager. Enkelte vil ha behov for disse varene i en overgangsfase inntil nye LED-systemer er montert og på plass.

Viktig med informasjon

Ikke bare kan du som elektriker risikere at kunden ikke kjenner til de nye kravene. Kunden vet sannsynligvis heller ikke hvordan situasjonen best kan løses – og det er her informasjonsarbeidet blir viktig. Vurder anlegget kunden har opp mot kundens behov. Ta i bruk verktøy for å kartlegge lysmengden i rommet.

Her kan det også være nyttig å oppsøke kunder med informasjonen – enten det er små bedrifter, byggherrer eller eiendomsbesittere.

Gunstig i et lengre perspektiv

Når kunder nå blir nødt til å endre til LED-løsninger, gis kundene i realiteten en mulighet til å oppnå en høyere gevinst på sikt. Investering i et større LED-anlegg kan gi en husholdning en bedre energiklasse, slik at besparelsen per måned og per år øker. Strømregningen blir med andre ord lavere på sikt. For den enkelte kunde er derfor RoHS-direktivet godt nytt.

RoHS-direktivet er en sentral del av det grønne skiftet i bransjen. Bærekraft er og blir viktig – også for elektrikere. Det å tilby produkter med lang levetid har et miljøaspekt.

De endringene som kunder og bedrifter nå må foreta er en mulighet til å velge en grønnere løsning for fremtiden.

Ønsker du å lære mer om RoHS-direktivet og mulighetene det byr på?
Hør mer i podkasten vår Energipåfyll