Hvorfor og hvordan du som elektriker bør komme i gang med solceller

Publisert 4. april 2023
Kategorisert under:
Solenergi

Den gule kula på himmelen har vært en energikilde for små anlegg på norske hyttetak siden 70-tallet. Først de senere år har solkraft blitt en energikilde også for boliger, næringsbygg og andre typer anlegg. «Alle» snakker om solceller nå, og det innebærer en stor mulighet for elektrikere i store deler av landet. 

Den grønne sola

Solkraft er en del av det grønne skiftet, og en viktig energikilde i fremtiden. For selv om strømregningen blir dyrere, reduseres ikke folks strømbehov. I tillegg til at vi både på jobb og hjemme bruker stadig flere elektriske enheter, er en stadig større andel av solgte nye biler elektriske. Til disse trengs ladeanlegg – og mer elektrisitet – både hjemme, på jobb og på reise.

Energikommisjonen, som ble opprettet av regjeringen for å kartlegge Norges energibehov og foreslå økt energiproduksjon, la frem sine anbefalinger i NOU 2023:3 den 1. februar i år. «Mer av alt – raskere» er navnet på rapporten, og et av forslagene til hvordan Norge skal klare å nå klimamålene for 2030 er krav om egenproduksjon av energi gjennom solkraft for nye og rehabiliterte bygg. Etterspørselen etter elektrikere som kan installere solcelleanlegg kommer med andre ord til å øke kraftig i årene fremover.

Solenergi gir muligheter for elektrikeren

Både forbrukere og bedrifter etterspør solcelleanlegg. Majoriteten av installasjonene i dag skjer på allerede eksisterende bygg, men solceller på nybygg blir mer og mer aktuelt. Totalentreprenører og byggherrer etterspør kunnskap, veiledning og installasjon fra elektrikere.

– Med rett kompetanse kan du ruste bedriften din for fremtidens elektrikermarked allerede i dag, forteller Benjamin, fagansvarlig for fornybar Energi i Berggård Amundsen.

Etterspørselen fra forbrukerne er stor. Mange ønsker å legge om energitilførselen til sitt private hjem, men vet hverken hvordan de skal starte eller hva som skal til. Her kan du og din elektrikerbedrift hjelpe kunden gjennom god informasjonsdeling. Vet for eksempel din kunde hva det vil si å velge et nett-tilknyttet solcellepanel? Flere er ikke kjent med adgangen til å få kompensert overskuddet av strøm som produseres.

Energipåfyll – Kom i gang med solceller

Hva kan Berggård Amundsen tilby?

Langsiktighet er et nøkkelord, og vi i Berggård Amundsen er opptatt av å skape verdier for generasjoner. Det bidrar solcelleanlegg til på flere ulike måter. For at du som elektriker skal være bedre i stand til å prosjektere og levere effektive solanlegg med lang levetid, tilbyr vi deg følgende:

  • Introduksjonskurs. Kunnskap om hvordan du kan tilby solcelleanlegg til dine kunder.
  • En solid leverandør i ryggen. Gode materialer og leveringsdyktighet er alltid viktig.
  • Tilgjengelighet. Lokalisert rundt om i hele landet og tilgang til døgnåpne ProffPunkt.

Vil du vite mer? Hør episoden «Kom i gang med solceller» i podkasten Energipåfyll. Benjamin forteller blant annet om nybegynnerfeil du må passe deg for, utfordringene videre og konkrete tips til installeringen av anlegget.