Markedsnytt Schneider Electric

Mange installatører synes det er vanskelig å komme i gang med byggautomasjon og styringssystemer. Dette er komplekse prosjekter som krever spesiell kompetanse.

Schneider Electric har flere kompetansepartnere på byggautomasjon som kan være til hjelp for installatørene. Vi har snakket med en av dem, Truls Bugten fra SRO Prosys, som har et tett samarbeid med Schneider Electric.

Tverrfaglig
– SRO Prosys har den fordelen at vi er gode på det tverrfaglige i et prosjekt, på å forstå sammenhengene mellom elektro, rør og ventilasjon, sier Truls. Denne innsikten bidrar ofte til å redusere totalkostnadene i et prosjekt.

– Vi prøver å begrense til et minimum de vanlige problemene med grensesnittet mellom leverandør av for eksempel SD-anlegg, klimatekniske anlegg med rør og ventilasjon og elektroentreprenøren.

SRO Prosys leverer komplette automatiseringssystemer til entreprenører, elektroentreprenører, rørleggerentreprenører, ventilasjonsentreprenører, eiendomsutviklere samt privat og offentlig sektor. Automatikkløsningene er uavhengige av leverandører, systemene er helt åpne, både kommersielt og teknisk.

Firmaet er spesialister på å sikre integrasjon mellom blant annet:
• KNX
• DALI
• MP bus
• M-bus
• BACnet
• Modbus
• klimastyring for øvrig

– Vi har flere entreprenører som har meldt tilbake at de har spart seg for mye bekymring og krangling ved å velge automasjon og/eller KNX leveranser fra oss, sier Truls. Jeg oppfordrer alle til å bli med på de kursene som BA holder om dette med jevne mellomrom, eller ta kontakt med oss for å snakke om konkrete prosjekter.

Dette blir også et tema på Faglig Forum samlingen for Norgeseliten-medlemmene i august.