Reduser strømregningen

xStorage fra Eaton er en fremtidsrettet løsning for energilagring som kan redusere høye strømregninger.


Dyr strøm på morgen og ettermiddag
Så langt har strømprisen vært den samme uansett når på døgnet den brukes, men når de fleste hjem nå har fått installert de nye AMS-målerne, mener mange at det bare er spørsmål om tid før differensierte strømpriser innføres. I så fall vil det koste langt mer å bruke strøm i de travle periodene, på morgenen og ettermiddagen, og mindre i de stille periodene.

Utnytt prisdifferensieringen
Med xStorage Home smartbatteri fra Eaton kan prisdifferensieringen utnyttes til fulle. Ved hjelp av innebygget BMS kan xStorage følge tariffen i strømnettet. Batteriet lades når strømmen er rimelig, slik at man kan bruke strøm fra batteriet når strømmen fra nettet er dyrere. Med sin integrerte inverter er EATON xStorage dessuten en super løsning for å optimalisere produksjonen fra eget solcelleanlegg. En av produktets hovedfunksjoner er å kutte effekttoppene gjennom døgnet.

Teknisk informasjon
• Tre lagringsstørrelser: 4.2kWh, 6kWh, 10kWh
• Tre inverterstørrelser: 3.6kW, 4.6kW, 6kW
• Dimensjoner: 1230mm x 890mm x 220mm
• Vekt: 135kg

Produktene finnes i vår nettbutikk.