Sikrer lærlinger som kan sikkerhet

En utfører hjerte-lunge-redning på en dukke mens to ser på.
Publisert 20. desember 2022

Har du fått strøm i deg? Da er du ikke alene. Årlig skjer dette 120 000 ganger blant elektrikere. Gratis FSE-kurs til elever ved Ås VGS ble derfor et viktig tiltak i Blå måned.

Hvert år meldes det om 3000 alvorlige strømhendelser blant elektrikere og installatører. Sannsynligvis er det mange flere, og NELFO, landsforeningen for elektrobedrifter, mener det underrapporteres mye. Ifølge dem kan det årlig være hele 120 000 hendelser knyttet til elektrikere som får strøm i seg.

– Det kan gi livsfarlige konsekvenser. Sikkerheten må tas på alvor, sier Henrik Aasen, faglig ansvarlig i Oppegård Elektriske.

Oppegård Elektriske har tatt imot utplasseringselever i mange år, men i 2021 opplevde de at en elev fikk strøm i seg på et oppdrag.

– Det gikk heldigvis bra, men når jeg sjekket hvor mange i vår bransje som hvert år får strøm i seg ble det en alvorlig vekker, sier Henrik.

En tidlig julegave

Etter sjokkopplevelsen i 2021 ønsket Oppegård Elektriske å gjøre noe for å redusere antall elektrikere som får strøm i seg. De så at en viktig del av løsningen er å starte med de yngste og gi dem god opplæring.

Elektrikerbedriften som er kunde hos BA Servicesenter Follo foreslo derfor å gi gratis FSE-kurs til elever på elektrolinja til Ås Videregående skole som en del av «Blå måned – vi gir tilbake».

Blå måned – vi gir tilbake

Vi ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnene vi er en del av gjennom våre lokale BA Servicesentre fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Siden 2017 har hver lokal avdeling fått velge ut et formål i lokalsamfunnet de mener fortjener støtte.

Les mer om Blå måned og hvilke formål som ble støttet i år.

Representanter fra Berggård Amundsen, Oppegård Elektriske og Ås VGS smiler mot kamera.
VELLYKKET: Etter en kursdag på Ås VGS ble 180 elever FSE-sertifisert. Her er gjengen som står bak det viktige tiltaket. F.v. Anita Wolvig fra Ås VGS, Marte Saugestad fra Berggård Amundsen, Henrik Aasen fra Oppegård Elektriske, Alexander Liverød fra BA Servicesenter Follo og kursholder Arne Mila.

– Faglig kompetanse er et prioritert område for oss, og vi synes forslaget til Oppegård Elektriske var midt i blinken til Blå måned, sier Marte Saugestad fra BA-skolen.

Tirsdag 13. desember fikk derfor 180 elever og 20 lærere på elektrolinja på Ås VGS et fullverdig og sertifiserende FSE-kurs fra Berggård Amundsen.

– Elevene var engasjerte og stilte gode spørsmål underveis. De fikk også se hvor ille det kan gå når mennesker får strøm gjennom seg. Bildene og historiene som ble vist frem gjorde åpenbart inntrykk på elevene, forteller Marte.

– Vi har elever som allerede på VG1 blir utplassert. Det er derfor svært viktig for oss at de får grundig opplæring i både sikkerhet og førstehjelp – det vil åpenbart øke bevisstheten om sikkerheten på jobb. Vi gjennomfører opplæring på dette i dag, men det er første gangen vi gjennomfører et så omfattende kurs som dette, forteller Anita Wolvig, avdelingsleder ved Ås videregående skole.

Sikkerhetsopplæringen bør starte tidlig

– Det er dessverre altfor mange unge i vår bransje som ikke tar sikkerheten på alvor. Løsningen er å starte med de yngste og gi dem god opplæring, sier Henrik fra Oppegård Elektriske.

– Det beste som kan skje videre er hvis alle installasjonsbedrifter i Norge gir sine lokale videregående skoler med elektrolinje et fullverdig sikkerhetskurs i julegave, sier han videre.

Elektrobransjen er avhengig av å rekruttere flere unge, og da er det viktig at ungdommen oppfatter bransjen som trygg og sikker. Med tidlig sikkerhetsopplæring kan bransjen bidra til å redusere antall strømulykker i statistikken til Statens arbeidsmiljøinstitutt. I tillegg vil det gi bedre rutiner i hvordan en hendelse bør håndteres.

Skilt til Ås VGS med sol i bakgrunn.
FØLER SEG TRYGGERE: – Jeg er veldig glad for at Ås VGS ga oss muligheten til å gjennomføre FSE-kurs for alle på elektrolinja. Det skaper også trygghet for meg som arbeidsgiver, sier Henrik.
I tillegg til FSE-kurs, tilbyr vi fysiske og digitale kurs innen flere aktuelle områder.
Du finner kurskatalogen vår her.