SOLELITEN.NO

Velg solenergi!

Som eier av et solkraftverk produserer du din egen, kortreiste strøm til eget bruk. Dette gjør du uten inngrep i naturen, da arealene som benyttes allerede eies eller disponeres av deg.

Grønt skifte – En klima- og miljøvennlig omstilling

  • Vi står i dag overfor store klima- og miljøutfordringer som krever en omstilling til et bærekraftig samfunn, hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Vi trenger et grønt skifte, som innebærer at vi begynner å benytte oss av produkter og tjenester som medfører langt færre negative konsekvenser for klima og miljø enn hva vi ser i dag.
  • Beregn potensiell strømproduksjon for ditt eget tak på SOLELITEN.NO