Vant stor transformator-kontrakt

I sterk konkurranse med flere andre aktører vant Berggård Amundsens energi-avdeling nylig kontrakt på levering av fem krafttransformatorer til Skagerak Nett.


Det var på vårparten i 2018 at Skagerak Nett, et av Norges største nettselskap, forespurte på transformatorer for levering i 2019. Berggård Amundsen deltok i forhandlingene i konkurranse med flere andre aktører, og Jan Olav Anseth, som er salgsdirektør for avdeling Energi, ser seg godt fornøyd med å ha fått en ordre på fem av totalt syv transformatorer. Kontrakten har en verdi på rundt 25 millioner kroner.

– Denne kontrakten er svært viktig for oss, forteller salgsdirektør Jan Olav. Vi ser det som markedets bekreftelse på våre leveranser.

Transformatorene produseres av italienske Getra. Selskapet har som mål å levere den beste kvaliteten innen transmisjon og distribusjon av energi for å bekjempe klimaendringer og redusere avhengighet av fossilt brensel.


Reinvestering og utvidelse

Fire av kraftransformatorene skal reinvesteres i regionalnettet i Vestfold og Telemark. Den siste blir en del av en planlagt utvidelse av nettet i Telemark. I tillegg til å eie og drifte dette nettet, distribuerer Skagerak Nett strøm til rundt 340.000 innbyggere.


Ny avdeling – Energi

Berggård Amundsen slo nylig sammen de to avdelingene Energi Engros og Transmisjon & Distribusjon til avdeling Energi. Jan Olav Anseth, som tidligere ledet Transmisjon & distribusjons-avdelingen leder den nye avdelingen.


Relaterte lenker

Skagerak Nett AS »

Getra »