Åpenhetsloven er lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Bakgrunnen for loven er å sikre at norske virksomheter tar helhetlig ansvar for sine verdikjeder, og løpende gjennomfører menneskerettslige aktsomhetsvurderinger i disse.


Berggård Amundsen & Co AS driver handel i elektrobransjen med installatør-, industri- og energiselskaper som kunder. Bedriften har avdelinger i hele landet. Hovedkontor og sentrallager ligger på Langhus, og forsyner både våre lokale ProffPunkt og kundene våre med elektromateriell.


Policy for ansvarlig forretningspraksis

Aktsomhetsvurdering 2022

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i åpenhetslovens § 4. Dette arbeidet er godt forankret, og tatt inn i våre interne regler og retningslinjer.

I april 2022 gjennomførte vi en grundig aktsomhetsvurdering med støtte fra profesjonell, ekstern samarbeidspartner. Gjennomgangen avdekket ingen negative avvik.

 

Grunnleggende menneskerettigheter

I vårt interne regelverk er det fastsatt at vi forplikter oss til å følge grunnleggende menneskerettigheter i henhold til FNs menneskerettighetserklæring, herunder FNs barnekonvensjon art. 32, samt ILOs konvensjoner nr 29, 87, 100, 105, 111, 138 og 182.


Bevisst elektrogrossist

Som bevisst elektrogrossist har vi valgt oss fire av FNs bærekraftsmål. Et av dem er bærekraftsmål nummer åtte som går ut på å «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle».

Anstendige arbeidsforhold

Vi følger de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter som regulerer ansettelses- og arbeidsforhold, er tilsluttet hovedorganisasjonen Virke og omfattes av flere tariffavtaler.


Great Place to Work

Arbeidsmiljøet vårt kjennetegnes av stor grad av tillit, stolthet og trivsel, noe som bekreftes ved at vi seks år på rad er sertifisert som Great Place to Work-bedrift. I 2022 er vi kåret som Norges fjerde beste arbeidsplass i vår kategori (200-499 medarbeidere).


Mangfold

Økt mangfold, i form av synlige og ikke synlige ulikheter som alder, kjønn, språk, etnisitet, personlighet, tankesett, sosial kultur, verdisett, livssyn med mer, er både egen organisasjon og bransjen som helhet tjent med.


Kvinneandel

Elektrobransjen er mannsdominert, og vi jobber aktivt for å få kvinnelige søkere til stillinger som krever fagbrev innenfor elektro. Ved inngangen til 2022 er kvinneandelen i selskapet 15 %, to av fem styremedlemmer er kvinner og vi sysselsetter medarbeidere fra ni ulike nasjoner.


Arbeidsmiljøutvalg og beredskap

Det avholdes regelmessige møter i Arbeidsmiljøutvalget, hvor spørsmål knyttet til helse-, miljø- og sikkerhet behandles.

Vi har beredskap og jobber kontinuerlig for å avdekke eventuelle avvik i henhold til åpenhetslovens § 4. Aktsomhetsvurderingen revideres årlig.