En lagerarbeider på jobb på sentrallageret til BA

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelsene beskriver avtaleforholdet mellom deg som kunde og oss som selger, og omfatter de ulike delene av handelen. Gjeldende salgs- og leveringsbetingelser trådte i kraft 1. juli 2022, men dokumentet fikk en profiloppbdatering 23. februar 2024 og har dermed dette som dato. Det ble ikke gjort noen endringer av betingelsene i forbindelse med profiloppdateringen.

Les våre betingelser for salg og levering her:

Informasjon om prisendringer

Råvaremangel og transportutfordringer påvirker i varierende grad og til ulike tider alle våre leverandører. Vi mottar varsler om prisøkninger både på produkter og transport så vel som paller og kabeltromler. Ved å være tett på leverandørene, bygge varelageret på de viktigste produktene og alternative produkter, sikrer vi i størst mulig grad leveransedyktighet og forutsigbarhet.

For mer informasjon om priser, dine leveranser og eventuelle alternative produkter, kan du ta kontakt med ditt lokale ProffPunkt.