En BA-asnatt står foran fulle hyller på et BA Servicesenter

Vi øker kompetansen din

Gjennom våre konsepter tilbyr vi våre kunder målrettet informasjon og høy kompetanse på produkter og løsninger innen fagfelt som er i sterk vekst.

Montører og installatører er en kundegruppe som krever høy lokal kompetanse og et tilpasset lagerhold. BAs satsning på lokale Servicesentre er avgjørende for våre kunders hverdag.

Tjenester som gjør deg selvstendig

På våre 25 servicesentre står våre flinke ansatte klare til å hjelpe deg med alt fra frakt, ny kompetanse og avfallshåndtering. Vi har også flere tjenester på selvbetjening som gjør deg uavhengig av ansatte og åpningstider.

Her kan du lese om tjenestene vi tilbyr våre kunder.