Berggård Amundsen er totalleverandør innen industri. Med lokal tilstedeværelse og et godt utvalg av varer fra ledende produsenter av industriprodukter, hjelper vi deg å lykkes med ditt industriprosjekt.

Vi leverer elektromateriell til mange segmenter i industrien og har kunder i alt fra offshore, havbruk, tungindustri, prosessindustri, bygg, samferdsel og landbruk.

Lokalt til stede for deg

Berggård Amundsen har vært en viktig del av Norges energiforsyning siden 1946 og kjenner markedet godt.

Gjennom 27 lokale ProffPunkt og fleksible logistikkløsninger fra sentrallageret leverer vi produkter og tjenester på kort tid over hele landet. Mange av kundene våre sikrer også lokal og rask tilgang til viktig vareutvalg gjennom utskutte lagre. Slik bidrar vi med bærekraftige løsninger som forenkler prosjekter og effektiviserer driften for kundene våre.

Bevisste ambisjoner

I Berggård Amundsen ønsker vi ikke bare å være med på elektrifiseringen av Norge, vi har også ambisjoner om å være med på å drive frem elektrifiseringen og det grønne skiftet. For å oppnå dette, er vi hele tiden på jakt etter nye og innovative løsninger. I tillegg ønsker vi å påvirke og legge til rette for positiv utvikling også hos kundene våre, leverandører og samarbeidspartnere.

Bred kompetanse

Våre medarbeidere har lang erfaring og bred kompetanse på sine områder og står klare for å hjelpe deg. Kontakt oss for mer informasjon eller en hyggelig prat.

Kontakt

 

Jan Helge Elvekrok
Salgsleder Industri

E-post: jan.helge.elvekrok@baelgros.no
Telefon: 975 99 815

Bjørn Erik Johansen
Kundeveileder Energi

E-post: bjorn.erik.johansen@baelgros.no
Telefon: 982 17 864

Stein Isaksen
Distriktssjef Energi

E-post: stein.isaksen@baelgros.no
Telefon: 478 00 505

Thomas Nesse
Salgsleder Energi Vest/Midt

E-post: thomas.nesse@baelgros.no
Telefon: 975 56 203

Arild Thorvaldsen
Salgsleder Energi Sør/Øst

E-post: arild.thorvaldsen@baelgros.no
Telefon: 979 54 778

Helge Eikeland
Distrikssjef Energiutvikling

E-post: helge.eikeland@baelgros.no
Telefon: 469 55 662