solcelleanlegg på tak og installatør som jobber på laptop.

1. Høye strømpriser

Det finnes vel ingen som ikke har fått med seg at strømprisene har blitt høye. Alt tyder på at vi må leve med dyr strøm – også i årene fremover. Det betyr at mange – både privatpersoner og bedrifter – leter etter løsninger som kan redusere strømregningen. For mange er solenergi et reelt alternativ.

2. Elektrifisering og det grønne skiftet

I takt med at energien blir dyrere, øker energibehovet. Innen 2030 anslås det at energibruken å øke med mellom 21 og 35 TWh. Der vi tidligere har brukt fossile kilder, vil elektrisitet etter hvert overta mer og mer. Landtransport er bare et eksempel.

Med elektrifiseringen og det grønne skiftet, blir fornybare energikilder som for eksempel sol, bare viktigere og viktigere.

 

Installer mounting photovoltaic solar panels on roof of house. Man engineer in helmet installing solar modules system outdoors. Concept of alternative and renewable energy.

3. Støtteordninger

Enova gir inntil 32 500 kroner i støtte til privatpersoner som vil produsere sin egen elektrisitet ved hjelp av solcelleanlegg. Dette gjelder både på primærbolig og på fritidsbolig.

Enkelte kommuner, som for eksempel Oslo, gir støtte til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller i borettslag, sameier på 35 prosent av investeringskostnadene. I tillegg kan yrkesbygg i Oslo få støtte til maksimalt 30 prosent av godkjente investeringskostnader.

Innovasjon Norge gir støtte til solceller på gårdsanlegg under ordningen «Fornybar energi i landbruket». Støtten er på inntil 35 prosent av summen inntil 1 million kroner.

 

Stor landbruksbygning med solcellepanel på taket i landlige omgivelser. En viktig del av innholdet i NEK 400.

4. Endringer i lovverk

Det er lenge siden «Det grønne skiftet» bare var tomme ord. Det er stadig flere land som både i økende grad legger til rette for, og innfører krav om tiltak for energieffektivisering og/eller omlegging til fornybare energikilder. I Frankrike ble det for eksempel påbudt med solceller på alle store parkeringsplasser fra 1. juli 2023. Endringer i lovverk og myndighetskrav, gjør at solmarkedet står foran en revolusjon.

Fritak for avgift og nettleie

Fra oktober 2023 får strømkunder med solceller fritak for avgifter og nettleie på solstrøm som de bruker selv. Tidligere var ikke borettslag og sameier i Norge inkludert i denne ordningen, fordi den krevde at egenproduksjon og forbruk skal skje bak samme strømmåler. Endringen gjør at det blir langt mer attraktivt for borettslag og sameier å investere i solcelleanlegg.

Nye anbefalinger om solkraft

I februar 2023 la Energikommisjonen frem sine anbefalinger for hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030.

Flertallet i kommisjonen mener at Norge frem mot 2030 bør ha et mål om 40 terawattimer (TWh) ny produksjon fra vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft. Et av forslagene er å kreve at nye og rehabiliterte bygg skal ha egen energiproduksjon ved hjelp av solceller.

Benjamin Sinmichael, fagspesialist i Berggård Amundsen, spår at entreprenører og utviklere av boliger og bygninger i fremtiden kan kreve at firmaet som bygger elanlegget, også kan stå for solcelleinstallasjon.

– Elektrikere uten nødvendig kompetanse vil derfor tape konkurranser om vanlige el-installasjoner, spesielt ved nybygg, sier han.