Første uken i juni er blå!

Berggård Amundsen er en familiebedrift med sterke røtter til lokalmiljøet. Gjennom våre 25 lokale Servicesentre ønsker vi å gi noe tilbake til lokalsamfunnet og bidra aktivt til å støtte noen som trenger det. Fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør skal BA bidra med sin kompetanse og sitt engasjement.


Hvert BA Servicesenter har valgt et lokalt formål som får ti prosent av fortjenesten som opparbeides gjennom Blå uke. De lokale formålene i Blå uke 2019 skal støtte alt fra opplevelser for vanskeligstilte barn til lyssetting av turområder. En del servicesentre skal gi en gave til sitt formål, mens andre skal oppdatere elektrisk materiell i samarbeid med våre kunder. Det gleder oss at både kunder, leverandører, og ikke minst alle ansatte bidrar til å virkelig gjøre en forskjell!

Blå uke opprinnelse
Ideen til Blå uke kom fra Tyskland og den europeiske organisasjonen for frittstående, familieeide elektrogrossister, FEGIME, der Berggård Amundsen er medlem.
– Den samfunnsnyttige satsingen som FEGIME for noen år siden etablerte som FEGIME day, ble til en hel uke hos oss, forteller Hege Amundsen Elvestad, administrerende direktør i selskapet og tredje generasjon ved roret.

Det er kombinasjonen av å være den eneste norske, familieeide elektrogrossisten og å satse på lokal tilstedeværelse i hele landet, som til sammen vekket idéen til det som har blitt «Blå uke».
– Ettersom vi har 25 Servicesentre spredt over hele landet synes vi det er hyggelig å bidra med noe positivt – å gi noe tilbake – der vi faktisk er, forklarer hun.

Servicesentrene er fagbutikker for elektrikere, og det er medarbeiderne på hvert enkelt servicesenter som har bestemt hvilket formål de vil støtte lokalt. Kundene inviteres også til å komme med forslag og være med på gaven som, i tillegg til finansiell støtte, kan omfatte materiell og elektrikertjenester.

Vi er i gang!
På alle våre servicesentre er det nå bygget kampanjetorg med flotte kampanjeprodukter, ballonger og plakater, alt klart for å gi størst mulig gave til det valgte formålet. I 2019 arrangeres Blå uke for tredje gang, og det er nå for alvor stadfestet i Berggård Amundsen at den første uken i juni er blå!