Student

Bli med i Sommerskvadronen, søk sommerjobb, eller skriv bachelor- eller masteroppgave i Berggård Amundsen.

Vi blir bedre med deg på laget

«Energien du trenger» er visjonen til Berggård Amundsen, og for å kunne skape nok energi, er vi hele tiden på jakt etter påfyll av ny. Vi elsker nysgjerrige hoder, kreative sjeler og nye måter å se både vår egen bransje og resten av verden. I Berggård Amundsen ønsker vi å lære av og med studenter. Vi kan tilby spennende muligheter som er verdifulle både for oss, og ikke minst for deg som student.

Sommerskvadronen

Sommeren 2023 lanserte vi  for første gang et sommerprogram for studenter. Fem studenter fra ulike studieretninger ved NTNU og Høyskolen Kristiania fikk jobbe med å utvikle ulike konsepter innen innovasjon og forretningsutvikling.

– Studentene har bidratt til å utvikle flere aktuelle konsepter som har gjort det mulig å starte prosjekter raskere. De har gjort en kjempeinnsats i å samle innsikt og ikke minst har de bidratt med å skaffe liv og engasjement på kontoret, forteller Heidi Amundsen som er ansvarlig for innovasjon og utvikling i Berggård Amundsen. 

Du trenger ikke være ingeniørstudent for å delta i Sommerskvadronen. Målet er at du som student skal få anvende kunnskapen du har tilegnet deg gjennom studiene – uavhengig av hva du studerer.

I Berggård Amundsen er vi stolte av mangfoldet vårt og av spennet i  oppgavene våre. Vi holder på med alt fra kommunikasjon til salg og logistikk. En optimal Sommerskavdron er derfor sammensatt av ulike mennesker med forskjellige fagfelt.

Under kan du lese hvordan studentene synes det var å tilbringe sommeren ved hovedkontoret vårt på Langhus utenfor Oslo.

 

Sommerjobben hos BA har vært ekstremt lærerikt. Jeg har lært hvordan det er å jobbe innenfor strategi og innovasjon, noe jeg nå vet jeg ønsker å jobbe videre med!

Felipe Stark de Alencar Energi og miljø, NTNU

Å vite at vi jobber mot å bidra til et grønnere samfunn og at det vi jobber med faktisk kan realiseres, har vært veldig givende. Det er jeg veldig takknemlig for!

Denis Jashanica Markedsføring, Høyskolen Kristiania.

Jeg har elsket muligheten til å jobbe strategisk med vekst, innovasjon og tjenesteutvikling. Arbeidsmiljøet har gjort terskelen lav for å kalle inn selv toppsjefene til en workshop.

Gunnar Gudlaugur Gunnarsson Elektronisk systemdesign, NTNU

Det å få muligheten til å bruke den teknologiske kompetansen i praksis, samtidig som man jobber i team, har vært veldig motiverende.

Susanne Wiese Produktutvikling og produksjon, NTNU

Arbeidet er utrolig spennende og fremtidsrettet og du har selv friheten til å velge hva du har lyst til å utforske. Trenger du veiledning eller faglig påfyll for å komme deg videre har du alt av kompetanse tilgjengelig på huset.

Amund Lilleås Energi og Miljø, NTNU

Sommerjobb

Hvert år kan du søke sommerjobb i Berggård Amundsen. Vi lyser ut sommervikariater både på hovedkontoret på Langhus og på våre ProffPunkt rundt om i landet. Mulighetene er mange og du kan søke stillinger både på sentrallageret vårt, i ulike funksjoner i administrasjonen og som salgsmedarbeider på ProffPunkt.

Lauritz Lyngnes var en av mange som søkte sommerjobb i økonomiavdelingen sommeren 2023. Lauritz sto foran sitt siste år på økonomi- og administrasjonsstudier på BI i Oslo og ville gjerne ha relevant arbeidserfaring.

– Jeg ønsket meg praktisk erfaring med det jeg lærer på studiene i en stor og profesjonell virksomhet.  Det har føler jeg absolutt at jeg har fått.

I løpet av sommeren jobbet Lauritz med oppgaver som remitteringer, avstemninger, fakturahåndtering  og bokføring. I tillegg har han fått være med på møter om blant annet budsjett og analyser.

– Jeg har fått mye erfaring som er veldig relevant for utdannelsen min og det har vært med på å øke motivasjonen for studiene. Nå ser jeg at jeg faktisk kommer til å bruke det jeg studerer, forteller Lauritz.

Han skryter av det gode arbeidsmiljøet i Berggård Amundsen.

– Folk er veldig imøtekommende og jeg har følt meg veldig godt fulgt opp, sier Lauritz som i kjølvannet av sommervikariatet fikk en 40 % deltidsstilling hos oss.

 

Bachelor- eller masteroppgave

Vil du skrive bachelor- eller masteroppgave om et tema som på en eller annen måte kan knyttes til energibransjen eller virksomheten vår? Hos oss kan du få tett oppfølging og god veiledning av dyktige fagpersoner innen en rekke felt.

Velger du å skrive oppgaven din hos oss, får du tilgang til toppmoderne fasiliteter, og et dynamisk læringsmiljø som inspirerer til kreativitet og originalitet.

Berggård Amundsen gir deg deg friheten til å utforske, lære og vokse.

Vil du vite mer?

Catharina Isaksson

HR forretningspartner

Kontakt