Bærekraft: – Når vi jobber sammen, får vi til mer

Vi ble nylig medlem av Etisk Handel Norge. Det kommer med noen forpliktelser, og mange fordeler.

Helt siden Sverre Berggård Amundsen solgte resirkulerte kabler fra det tyske skipet Tirpitz i 1946, har vi hatt en bærekraftig forretningsstrategi. I november 2023 forpliktet vi oss til å fortsatt vokse i en bærekraftig retning ved å bli medlem av Etisk Handel Norge.

Bærekraft handler ikke «bare» om miljø, men også hvordan vi påvirker mennesker – både egne ansatte og andre.

– Vi vil bidra til å løse globale sosiale utfordringer i bransjen, som tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering og usikre arbeidsforhold. Derfor har vi valgt å bli medlem i Etisk Handel Norge, sier Maria Sivertsen, bærekraftansvarlig i Berggård Amundsen.

– Som en del av et bransjenettverk får vi mulighet til å snakke med andre med lignende utfordringer. Når vi jobber sammen får vi til mer, sier hun.

Etisk Handel Norge

Etisk Handel Norge er en medlemsorganisasjon og ressurssenter for bærekraftig handel. Formålet deres er å fronte ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder for å sikre at handel bidrar til å ivareta rettigheter, dyr, samfunn og miljø. Vi er en av 216 dedikerte medlemmer.

Ung kvinne med pannelugg og langt rødt hår med lager i bakgrunnen.
EN VIKTIG ROLLE: Maria er ansvarlig for bærekraft hos oss, og jobber for at vi skal nå klimamålene vi har satt oss.

Et medlemskap med forpliktelser

Som medlem i Etisk Handel Norge forplikter vi oss til å jobbe på en måte som respekterer mennesker, dyr, samfunn og miljø. Dette arbeidet må vi rapportere årlig på.

– Vi har et stort ansvar, ikke bare for våre ansatte, men også overfor samfunnet og planeten vi lever på. Derfor må vi tenke lengre enn kortsiktige gevinster, Berggård Amundsen skal være en trygg arbeidsplass også for fremtidige generasjoner. Vi skal være en bevisst elektrogrossist, sier Maria.

– Vi vil vise at det er mulig å drive på en måte som er både økonomisk og som samtidig tar hensyn til miljøet og samfunnet.

Slik jobber vi med bærekraft i praksis

For å sikre at ambisjonene våre blir til handling, har vi prioritert fire av FNs bærekraftsmål:

Mål 7: Ren energi til alle
Mål 8: Anstendig arbeid og økt vekst
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13: Stoppe klimaendringene

Med utgangspunkt i disse målene har vi definert konkrete ambisjoner knyttet til åtte områder i vår kjernevirksomhet:

  • Transport
  • Avfall og resirkulering
  • Samarbeid og innkjøp
  • Energiforbruk og avtrykk
  • Innovasjon
  • Lokalsamfunn
  • Medarbeidere og kompetanse
  • Håndavtrykk

Miljøpåvirkning fra transport er et ekstra viktig fokusområde i bærekraftsarbeidet vårt.

– Vi har et verktøy som samler data på alt vi sender fra oss, fra distanse og vekt til C02-avtrykk. Kundene våre har allerede begynt å spørre etter dette, så vi tar ut statistikk til alle som spør slik at de kan bruke den i sin egen rapportering.

en eldre mann og ung kvinne står på et lager og håndterer pappesker.
FOKUSOMRÅDE: Reduksjon av emballasjebruk og resirkulering er en sentral del av bærekraftsarbeidet vårt.
Vi skal bidra til å drive utviklingen i det grønne skiftet fremover!
Slik jobber vi med bærekraft

Vil bruke mindre emballasje og resirkulere mer

Reduksjon av avfall og resirkulering er også et område vi mener vi kan gjøre en forskjell, særlig knyttet til bruk av emballasje.

– Vi jobber for å redusere emballasjebruken, blant annet ved å bruke gjenbrukbare transportkasser som går i lukket løp mellom sentrallager og terminal. Det gjør vi for å unngå bruk av engangsplast og esker, og for å utnytte kapasiteten på bilene, forteller Maria.

– Det er også viktig for oss å bruke emballasje med høy grad av resirkulerbart materiale.

I samarbeid med våre transportører er vi godt i gang med å ta i bruk enda flere gjenbrukbare transportkasser ved utsending av varer mellom oss og terminal. Vi investerer også i gjenbrukbare kasser som skal gå mellom sentrallager og lokalt Proffpunkt.

– Vi rapporterer på totalmengden papp og annet emballasjemateriale. Vi vil fortsette å tilby logistikktjenester som bidrar til mindre emballasjebruk, noe som også betyr mindre avfall for kundene våre, sier Maria.

Bevisst elektrogrossist

Som elektrogrossist har vi en unik mulighet til å bidra positivt for å drive frem elektrifiseringen og det grønne skiftet. Det er vi bevisst på, og vi deler derfor vår faglige kompetanse, innsikt og erfaring med våre kunder og ansatte.

Vi bruker også posisjonen vår til å sørge for å gjøre gode fornybare og energieffektive løsninger tilgjengelig for så mange som mulig.

På veien mot å nå reduksjonsmålet har vi sluttet oss til Science Based Targets-initiativet, en metode og et verktøy for å sette klimamål og kutte utslipp.

Vil du vite mer om de fornybare produktområdene våre?
Gå til nettsiden