eRange IQ Facility

eRange IQ i en versjon kan enkelt installeres i anlegg og kobles opp mot CLU-enheter for fulldynamisk lastbalansering og nøyaktig måling av forbruk. Dette gir en ladeløsning som optimaliserer utnyttelsen av tilgjengelig kapasitet i anlegget.


Markedets beste sanntidsmåling

Ladestasjonen benytter samme testvinnende ladeteknologi som øvrige eRange modeller. eRange IQ har dessuten innebygget RFID-leser, som gjør den godt egnet for anlegg som ønsker tilgangskontroll eller ta betaling for lading, den har i tillegg integrert EU-godkjent energimeter. Med en feilmargin på 0,5 % er dette markedets best presise sanntidsmåling av energiforbruk, noe som er svært viktig når man skal ta betalt for forbruket. Energiforbruket kan leses av direkte på ladestasjonen eller i CloudCharge-appen. Ladestasjonen kan kombineres med øvrige eRange varianter.


Smarte anlegg med edge Computing

For å oppnå effektiv lading, er elbileieren avhengig av et ladeanlegg som alltid leverer nok strøm til rett tid. Anlegg som er avhengig av skyløsninger eller trådløs kommunikasjon er svært sårbare for forsinkelser og brudd. DEFA har utviklet driftssikre styrings- og kommunikasjonsløsninger som benytter edge Computing til å håndtere lade- og styringsfunksjonalitet lokalt i anlegget. Dermed får alle ladet like effektivt, også når internettilkoblingen eller trådløst signal svikter.


Hvorfor velge eRange IQ Facility

  • Kan kombineres med alle ladestasjoner og styringsløsninger fra DEFA.
  • CloudCharge-appen gir full kontroll på tilganger og forbruk.
  • Innebygget RFID-leser og klargjort for NFC.
  • Kommer med uttak eller ladekabel. Kabelen er enkel å oppbevare når laderen ikke er i bruk.
  • Kommer med jordfeilbryter (RCCB) eller jordfeilautomat (RCBO).