Løsning for energieffektivisering

Hvordan kan driftsansvarlige og ledere for store og små bygg oppdage energibesparelser?


Schneider Electric har utviklet en digitalisert løsning: systemarkitekturen EcoStruxure Power, som muliggjør innhenting av data og kontroll av alle smarte enheter i et elektrisk anlegg. Gjennom denne datainnhentingen kan du oppdage mulige kostnadsreduksjoner.

Kostnadsreduksjoner og sikkerhet
IoT-baserte løsninger for energiovervåking og effektivisering gir store besparelser på energiforbruk, drift og vedlikehold, samt økt driftssikkerhet og oppetid. Dette oppnås med systemer som gir både sanntidsdata og historiske driftsdata, pre-alarmer, detaljerte alarmer, effektiv feilsøking og assistert gjeninnkobling.

Økt driftslønnsomhet og bærekraft.
EcoStruxure Power baserer seg på smarte, nettilkoblede elektrokomponenter, systemer for energiovervåking og -kontroll samt software som apper og programvare i nettskyen. Via PC eller mobil får driftsansvarlige og byggeiere oppdateringer om statusen i anlegget når og hvor som helst. Målet er å optimalisere drift og energibruk, drive planlagt forutsigbart vedlikehold og reduserer risikoen for uforutsett driftsstans. EcoStruxure Power passer til ulike typer bygg: fra de små til de store og sammensatte eiendommer bestående av flere bygninger.

Produkter i EcoStructure Power

  • Verdens minste, trådløse energimåler Acti 9 PowerTag monteres direkte på automatsikringen og kommuniserer trådløst med Acti 9 Smartlink, slik at driftsansvarlige i bygget i sanntid kan lese av energiforbruk, effekt, spenning, strøm, osv.
  • Acti 9 iID B type EV er Schneider Electrics nye jordfeilbryter som er spesifikt produsert for elbillading-infrastruktur.
  • Acti 9 iID B-SI type er Schneider Electrics nye jordfeilbryter som er spesielt egnet for industrielle applikasjoner. Acti9 iID B-SI jordfeilbrytere er testet og validert i kombinasjon med frekvensomformere og lange kabler.