Satsing på ren energi fører til vekst

En mann i skumring foran høyspentmaster
Publisert 26. oktober 2023

Uansett om det er snakk om sol, vind eller vann – så er krafttransformatorer av god kvalitet uunnværlige for å lykkes.

Europa gjør flere grep for å redusere avhengigheten av fossile brensler og bevege seg mot en renere energiinfrastruktur. Det har utløst et enormt behov for store krafttransformatorer.

For virksomheter som Berggård Amundsen, har dette ført til sterk vekst med flere rammeavtaler og prosjekter gående til enhver tid. På få år har omsetningen økt fra én milliard, til hele tre milliarder.

– Det er veldig gøy med så høyt trykk. Spesielt siden jobben vi gjør bidrar til en renere energifremtid i Europa, sier Pål Myklebost, produktsjef for transmisjon og distribusjon i Berggård Amundsen.

Portrett av Pål Myklebost i Berggård Amundsen
MYE Å GJØRE: Pål Myklebost er produktsjef for transmisjon og distribusjon.

Flere vil bli uavhengige fra Russland

Etterspørselen etter krafttransformatorer er høyere enn hva fabrikkene klarer å levere. I tillegg blir markedet ytterligere komplisert som følge av krigen i Ukraina. Råvarer mangler, kompetanse er borte og energiforsyninger blokkert.

Mange europeiske land har også vært avhengige av Russland for sine energiforsyninger. Det har ført til at enda flere velger å diversifisere energikildene sine for å redusere sårbarheten som kommer av å være avhengig av Russland.

– Totalbildet er svært komplisert, og krafttransformatorer er viktigere enn noen gang, sier Myklebost.

Samarbeider med SGB Smit Group

– Krafttransformatorer skal vare i mange år. Med 70 års energierfaring har vi derfor lært at vi må satse på kvalitet over enkle løsninger, sier Myklebost.

Denne erfaringen har ført til en satsning på krafttransformatorer fra fabrikken SGB Retrasib, en del av det velkjente tyske konsernet SGB Smit Group.

Det betyr krafttransformatorer som tåler norske forhold, og som sikrer en leverandør som tar bærekraft på alvor.

En stor krafttransformator
KVALITET: Med krafttransformatorer fra SGB Smit Group sikrer vi kvalitet som varer for våre kunder.

Nøkkeltall fra bærekraftsarbeidet til SGB Smit Group i 2022:

  • 87 prosent av materialer brukt i produksjon ble resirkulert.
  • CO2-utslippene ble redusert med 14 prosent mot 2020.
  • 13 prosent kvinner i lederstillinger. Målet innen 2028 er 25 prosent.
  • 85 arbeidsskader per million arbeidstimer mot 3.38 i 2020.

– Bærekraft er veldig viktig for oss, og et krav til alle våre leverandører, sier Myklebost.

Planlegg i god tid

Markedet er på vei til å løsne, men det er fortsatt lang ventetid på krafttransformatorer i Norge.

– Mitt råd til landets nettselskaper er å forutse behov og planlegge lenger frem i tid enn tidligere. Da vil du sikre energiprodukter av høy kvalitet, når du trenger det, avslutter Myklebost.

Vi er totalleverandør til det norske energimarkedet
Kontakt oss for mer informasjon